Presentació de la institució i dades de contacte

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) és una corporació de dret públic ubicada al carrer Bon Pastor, 5 de Barcelona
CAATEEB

La missió del CAATEEB és representar els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació per aconseguir la seva promoció tècnica, social i econòmica, a més de difondre la seva funció social. També vetlla pel reciclatge i la formació continuada dels professionals davant la progressiva liberalització de serveis i mercats. A més, ofereix serveis a la resta de professionals i empreses del sector de l’edificació, l’arquitectura i l’urbanisme i també al ciutadà.

L'àmbit d'actuació del CAATEEB són les comarques de Barcelona, a través de la seu central a Barcelona, i les delegacions ubicades a Vic, Manresa, Granollers, Terrassa, Mataró i Vilafranca del Penedès.  

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 240 20 60 · Fax 93 240 20 61
informacio@apabcn.cat

 Horari

 L'horari d'atenció al públic de la seu central del CAATEEB és de dilluns a dijous,  9 a 17 h. i divendres de 9 a 15 h. Consulteu aquest apartat  per veure els horaris de cada departament així com de les Delegacions.