Consultoria de RRHH del CAATEEB 

El Servei d’Ocupació del CAATEEB disposa d’una Consultoria especialitzada en la captació i selecció de professionals amb talent. És un servei dirigit a les empreses del sector de la construcció, enginyeria i arquitectura.
 

Som especialistes en tots els professionals de l’edificació, i experts en tot el cicle d’edificació.

 

7 àmbits d’especialitat:

 • Project Management
 • Concepció i disseny
 • Producció/Execució
 • Seguretat i Salut i Prevenció
 • Direcció i Gestió
 • Sostenibilitat/Ecoeficiència
 • Auditoria i Control de qualitat

 

La consultoria de Recursos Humans del CAATEEB disposa del primer model de competències del procés de l’edificació elaborat per experts del sector i de recursos humans. Aquest catàleg de competències i els coneixements per cada lloc de treball. El que permet una avaluació dels candidats en base a un model d’excel·lència professional. 

Serveis de consultoria

 Selecció completa

La  consultoria de Recursos Humans del CAATEB capta, recluta i avalua triant els candidats més idonis per a la vostra organització.

 

 • Procés de Selecció Completa. Assessorament en la definició del perfil, publicació de l’oferta al Portal de Treball, difusió a la revista digital del col·legi 7@, selecció de candidats de base de dades de consultoria adaptats, selecció curricular dels candidats, entrevistes de selecció dels candidats, proves d’avaluació tècnica i competencial.
 • Resultat: presentació de 2-3 candidats finalistes ajustats al perfil demanat amb informe d’avaluació.

 

Si està interessat podem preparar-li un pressupost emplenant el formulari adjunt i enviant-lo a treball@apabcn.cat

 Tria Curricular 

 • Tria Curricular: Definició del perfil per part de l’organització, publicació de l’oferta al Portal de Treball, tria dels currículums que més s’ajusten al perfil demanat. 
 • Resultat: 5-8 currículums triats dels candidats que s’han inscrit a l’oferta al Portal de Treball.
  La inversió per part de la seva organització seria de 208,80 € + IVA. Per realitzar aquest servei cal emplenar el formulari adjunt i enviar-lo a treball@apabcn.cat

 

 Avaluació psicoprofessional

Amb aquest servei s'avaluen els professionals que actualment treballen a la vostra empresa o a candidats que podrien incorporar-s’hi en un futur. És un informe d’avaluació que pot ser especialment útil en processos de promoció interna. Si està interessat podem preparar-li un pressupost emplenant el formulari adjunt i enviant-lo a treball@apabcn.cat.
  

 Creació de Borses de treball per Administracions Públiques

És un Servei de suport a les Administracions públiques a l’hora de realitzar els processos d’avaluació de candidats a Borses de treball per ocupar llocs de treball de Professionals d’Edificació a les Administracions Públiques i altres empreses i entitats públiques. Si està interessat podem preparar-li un pressupost emplenant el formulari adjunt i enviant-lo a treball@apabcn.cat

 Serveis a mida

Podem dissenyar serveis a mida pel desenvolupament i coaching del seu equip de professionals de l’Edificació:

 • Descripció de llocs de treball i definició de perfils
 • Programes de formació a mida
 • Programes d’acompanyament i outplacement
 • Certificació de professionals segons ISO 17.024 a través de la Agencia de Certificació Professional en Edificació i Arquitectura
 • Entre d’altres.