Consultoria de Selecció del CAATEEB

El Servei d’Ocupació del CAATEEB disposa d’una Consultoria especialitzada en la captació i selecció de professionals amb talent. És un servei dirigit a les empreses del sector de la construcció, enginyeria i arquitectura.

​Som especialistes en tots els professionals de l’edificació, i experts en tot el cicle d’edificació.

7 àmbits d’especialitat:

 • Project Management
 • Concepció i disseny
 • Producció/Execució
 • Seguretat i Salut i Prevenció
 • Direcció i Gestió
 • Sostenibilitat/Ecoeficiència
 • Auditoria i Control de qualitat

La Consultoria de Selecció disposa del primer Model de competències del procés de l’edificació elaborat per experts del sector i de recursos humans. Aquest catàleg de competències i els coneixements per cada lloc de treball permet una avaluació dels candidats en base a un model d’excel·lència professional.

Serveis de consultoria

Selecció completa

La Consultoria de Selecció capta, recluta i avalua triant els candidats més idonis per a la vostra organització.

 • Procés de Selecció Completa: Reunió prèvia a l’empresa client per la recollida de dades de l’empresa i del perfil, definició i redacció del perfil psico-professional (Professiograma), definició dels canals de captació i redacció del material de difusió, publicació d’anunci i accions de captació activa, recerca directa (headhunting quan s’escau), entrevistes professionals i de competències, prova/es tècniques i psicotècniques i recerca de referències.
 • Resultat: presentació de 2-3 candidats finalistes ajustats al perfil demanat amb informe d’avaluació.

Si està interessat podem preparar-li un pressupost emplenant el formulari adjunt i enviant-lo a treball@apabcn.cat.

Preselecció

 • Procés de Preselecció: Definició del perfil i lloc de treball, redacció i publicació de l’oferta al Portal de Treball del CAATEEB, publicació de l’oferta a portals de treball d’influència, realització de qüestionari d’adequació al lloc, captació activa de candidats per diferents canals, cribatge curricular i entrevistes telefòniques de selecció dels candidats.
 • Resultat: presentació de 3-4 candidats finalistes ajustats al perfil demanat amb un breu informe d’avaluació.

La inversió per part de la seva organització seria de 900 € + IVA. Per realitzar aquest servei cal emplenar el formulari adjunt i enviant-lo a treball@apabcn.cat.

Tria curricular

“Publicació de l'oferta al Portal de Treball + recerca activa de candidats + selecció curricular + entrevista telefònica  realitzat per l'equip de consultoria de RRHH  especialitzat del CAATEEB”​

Si està interessat podem preparar-li un pressupost emplenant el formulari adjunt i enviant-lo a treball@apabcn.cat.

Creació de Borses de treball per Administracions Públiques

És un Servei de suport a les Administracions públiques a l’hora de realitzar els processos d’avaluació de candidats a Borses de treball per ocupar llocs de treball de Professionals d’Edificació a les Administracions Públiques i altres empreses i entitats públiques.

Si està interessat podem preparar-li un pressupost emplenant el formulari adjunt i enviant-lo a treball@apabcn.cat.

Serveis a mida

Podem dissenyar serveis a mida pel desenvolupament i coaching del seu equip de professionals de l’Edificació:

 • Descripció de llocs de treball i definició de perfils
 • Programes de formació a mida
 • Programes d’acompanyament i outplacement
 • Certificació de professionals segons ISO 17.024 a través de la Agencia de Certificació Professional en Edificació i Arquitectura
 • Altres serveis.