12/12/2007 

 Presentació 

La consultoria de Recursos Humans del CAATEEB és l’única especialitzada en professionals del procés de l'edificació.
 
El patrimoni més valuós d’una empresa són les persones que la integren. Per això, els recursos humans de les organitzacions són un factor estratègic que cal gestionar acuradament i de manera professional.


L’objectiu de la consultoria de Recursos Humans del CAATEEB és facilitar les eines a mida que donin valor a la gestió del capital humà de les empreses.

La base de la consultoria de Recursos Humans del CAATEEB és el primer Model de competències del procés de l'edificació elaborat per experts del sector i de recursos humans. Aquest estudi identifica i ordena els perfils i les ocupacions del procés constructiu i determina quines són les competències i els coneixements requerits per cada lloc de treball.

 

Serveis de Consultoria -  Procés de Selecció Complet
El departament de consultoria de Recursos Humans de CAATEB realitza tot el procés de selecció de candidats per la vostra organització.

El procés de selecció Complet implica: Definició del perfil conjunta, publicació de l’oferta a la BT en línea, difusió a la revista digital del col.legi 7@, selecció de candidats de base de dades de consultoria adaptats, selecció curricular dels candidats, entrevistes de selecció dels candidats, proves d’avaluació tècnica i competencial. 

El resultat es la presentació d’un informe de 2-3 candidats finalistes ajustats al perfil demanat, en un termini de cinc setmanes aproximadament (aquest termini pot variar segons el perfil sollicitat).

Si està interessat podem preparar-li un pressupost.
 

 Serveis de Consultoria -  Tria curricular

El procés de tria curricular implica: Definició del perfil per part de l’organització, publicació de l’oferta a la BT en línea, tria curricular dels candidats.  

El resultat es la presentació de 8-10 currículums de candidats finalistes en un plaça de dues o tres setmanes (aquest plaç pot variar segons el perfil demanat). 

La inversió per part de la seva organització seria de 204,71 € + iva.

 

Avantatges de ser especialistes:

  • Màxima expertesa en professionals del procés de l’edificació.
  • Selecció de personal adaptat a les empreses del sector.
  • Els millors contactes amb els professionals i les empreses del procés constructiu.
  • Contacte directe amb els professionals i les empreses.
  • Oferta de fonts de reclutament especialitzades.
  • Selecció de personal feta per professionals i consultors de recursos humans experts del sector.
  • Garantia d’haver desenvolupat el primer Model de competències del procés de l’edificació.

 

Si voleu més informació, envieu-nos un correu electrònic a treball@apabcn.cat