13/07/2015 

Com anunciar-se 

Les empreses que desitgin contactar i arribar als més de 8.000 col·legiats poden utilitzar els diferents canals de comunicació que el Col·legi posa a la seva disposició.
 

Cadascun dels canals està pensat per satisfer les diferents necessitats de divulgació, promoció, difusió, comercialització, prescripció, informació i comunicació de les empreses del sector, ja siguin fabricadors i distribuïdors de materials, industrials, aplicadors, constructors, promotors i, en definitiva, qualsevol empresa relacionada amb el sector que desitgi arribar als subscriptors.

Els canals de comunicació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) són uns mitjans idonis per donar a conèixer els seus productes i establir contactes amb els professionals i arquitectes tècnics de la província de Barcelona que intervenen en el procés constructiu.

 


Sol·licita més informació

No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.