13/07/2015 

 Espai Empresa 

Espai Empresa és el terme genèric amb el qual englobem les accions que les empreses realitzen en i amb el nostre Col·legi i els nostres col·legiats mitjançant jornades, visites, presentacions, etc.
 

Freqüentment apareixen nous productes, materials, solucions, aplicacions, normatives, etc., que fan imprescindible la posada al dia dels professionals i és aquí, sens dubte, on les empreses fabricants són fonamentals.

És per aquest motiu que hem creat Espai Empresa.

Jornades tècniques

Organitzades per les pròpies empreses i desenvolupades de forma periòdica, sens dubte enriqueixen la relació entre els prescriptors i els fabricants.

Les diverses jornades tècniques poden realitzar-se al voltant d'aquells temes d'interès per al nostre col·lectiu i relacionats amb aquells camps en els què l'empresa pot aportar un gran coneixement i experiència.

En les sessions es desenvoluparan temes sota una perspectiva tècnica i acadèmica. L'empresa proporcionarà ponents per dur-la a terme i lliurarà la documentació corresponent als assistents. No es podran tractar temes que ja hagin desenvolupat altres empreses en altres jornades.

El CAATEEB posa a la disposició de l'empresa el desenvolupament de les jornades tècniques, que inclou:

  • Assessorament tècnic en la comunicació de les jornades.
  • Realització de les inscripcions a les jornades
  • La sala d'actes o de conferències per a cadascuna de les jornades, així com un tècnic de so i una persona auxiliar per a la recepció dels assistents.

I el pla de comunicació següent:

  • Un encartament a l'Informatiu en què es convocaran les jornades. L'empresa haurà de proporcionar els fulletons per encartar en cada cas i seguint el format definit pel col·legi a aquest efecte.
  • Espai habitual a l'Informatiu en el qual apareixen les pròximes jornades d'Espai Empresa.

Inclou

Sala d'actes, tècnic de so, persona per a la recepció d'assistents i lliurament de documentació, encartament a l'Informatiu on es convoca la jornada, assessorament en la comunicació i tècnic.  
L'assistència serà gratuïta. La capacitat de la sala d'actes és de 120 persones.
Les sales disposen de sistema de videoconferència que es podrà pressupostar si l'empresa desitja utilitzar-lo.