Patrocini

El CAATEEB ofereix una veritable plataforma de vincle empresarial i professional amb el sector de l'edificació, d'acord amb la seva estreta relació amb els agents principals que intervenen en tot el procés constructiu.

El CAATEEB ofereix una veritable plataforma de vincle empresarial i professional amb el sector de l'edificació, d'acord amb la seva estreta relació amb els agents principals que intervenen en tot el procés constructiu.

El CAATEEB és una entitat que s'erigeix com referent en el món de la construcció. En aquest sentit promou el debat entre els professionals i les empreses del sector, i impulsa la innovació i la sostenibilitat.El Col·legi posa a disposició de les empreses, la possibilitat de patrocinar i col·laborar en la majoria dels events i activitats que organitza, com a mostra d’algunes d’elles relacionem les següents:

  • Patrocinador preferent. La consideració de Patrocinador preferent del CAATEEB representa la més alta vinculació institucional que ofereix el Col·legi i en la que s’estableix de mutu acord els serveis, projectes, accions, etc que es faran des de el Col·legi o de forma conjunta.
  • Jornades tècniques-Matins Construcció Son els espais de debat on els diferents agents implicats en el procés de l’edificació poden plantejar, debatre i intercanviar coneixements sobre temes clau per al present i futur del sector. Representen el principal escenari de debat i intercanvi de coneixement entre experts i professionals del sector de la construcció, arquitectura i urbanisme, participant ponents de reconegut prestigi i experts dintre del marc temàtic de la jornada.
  • La Nit de la Construcció/Premis Catalunya Construcció Trobada anual dels aparelladors i arquitectes tècnics que inclou el lliurament dels Premis Catalunya Construcció, on les empreses disposen del millor escenari per donar a conèixer i posicionar la seva marca en el sector.
  • Fira BBConstrumat Canal ideal per a aquelles empreses que volen sumar a la seva imatge el prestigi del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i participar com expositors a BBConstrumat dins de l’espai del propi Col·legi
  • Rehabilita La Setmana de la Rehabilitació és una setmana d'activitats tècniques, comercials i de divulgació ciutadana destinades a promoure l'activitat de la rehabilitació. És una activitat que lidera i organitza el CAATEEB i que té lloc un cop a l'any.La Setmana de la Rehabilitació vol ser una acció holística que arribi als professionals, a tots els agents del sector i al ciutadà. Per una banda convoca als professionals, com aparelladors, arquitectes, enginyers, restauradors, decoradors, administradors de finques, APIs, empreses constructores, promotors, sector hoteler, turístic i del patrimoni, etc. I per l’altra banda, als representants d’ajuntaments i altres administracions.

    Així mateix, la Setmana de la Rehabilitació vol ser una cita útil per als ciutadans, propietaris individuals i representants de comunitats de propietaris, on trobin l’assessorament, els professionals i les empreses que els poden oferir les millors garanties a la seva rehabilitació. Per aquesta raó es duràn a terme a diferents espais unes activitats de caire tècnic, conferències, jornades, xerrades, exposicions i altres, orientades als professionals. D’altra banda, sota el marc de la Setmana de la Rehabilitació, tindrà lloc la Fira de la Rehabilitació, una fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials, dirigida a la ciutadania.
  • Concert de Nadal: Al Nadal és època de reunions familiars, d’amics, companys o veïns. Per aquest motiu el CAATEEB organitza cada any el Concert de Nadal, per oferir a tots els col·legiats un acte emotiu, una reunió de professionals de la construcció amb música viva, fresca i plena d’esperit nadalenc on les empreses patrocinadores participen amb la seva imatge i gaudeixen de invitacions per convidar als seus clientes preferents.