Activitats

Activitats d'acostament a la professió

Organitzades per donar a conèixer la professió als joves i fomentar noves vocacions. Tenen una gran importància en tractar-se d’una professió en constant evolució i que genera molts tipus d’ocupacions i oportunitats.
 

Saló de l'ensenyament

 

Activitats infantils

 

Construjove

Activitats de pràctica professional

Dirigides als tècnics per acompanyar-los en el seu exercici professional, ajudant-los i dotant-los de les eines per mantenir l’excel·lència. Tracten sobre les novetats del sector, ja siguin tècniques, jurídiques o sectorials.
 

Jornades tècniques

 

Diàlegs Construcció

 

Webinars del CAATEEB

Activitats institucionals

Tenen com a objectiu reforçar els vincles entre el col·legiat, el Col·legi i els diferents agents del sector.
 

Benvinguda als nous col·legiats

 

Actes acadèmics

Activitats culturals i lúdiques

Visites guiades, exposicions, xerrades i trobades que organitza el Col·legi. L’objectiu és aprofundir en la nostra cultura i establir vincles amb companys i amics explorant els racons de Barcelona i Catalunya.
 

Visites culturals

 

Exposicions

 

Conferències

Grans esdeveniments

El Col·legi organitza esdeveniments de gran format que combinen actes de caràcter professional amb d’altres de caire més lúdic. Contribueixen a consolidar el prestigi de la professió i tenen una important projecció en el sector i la societat.
 

Premis Catalunya Construcció

 

La Nit de la Construcció

 

European BIM Summit

 

Rehabilita

 

Concert de Nadal