Activitats 

Activitats d'acostament a la professió

Organitzades per donar a conèixer la professió als joves i fomentar noves vocacions. Tenen una gran importància en tractar-se d’una professió en constant evolució i que genera molts tipus d’ocupacions i oportunitats.

Saló de l'ensenyament

Activitats infantils

Construjove

Activitats de pràctica professional

Dirigides als tècnics per acompanyar-los en el seu exercici professional, ajudant-los i dotant-los de les eines per mantenir l’excel·lència. Tracten sobre les novetats del sector, ja siguin tècniques, jurídiques o sectorials.

Jornades tècniques

Diàlegs Construcció

Webinars dels Dijous

Activitats institucionals

Tenen com a objectiu reforçar els vincles entre el col·legiat, el Col·legi i els diferents agents del sector.

Benvinguda nous col·legiats

Actes acadèmics

Activitats culturals i lúdiques

Visites guiades, exposicions, xerrades i trobades que organitza el Col·legi. L’objectiu és aprofundir en la nostra cultura i establir vincles amb companys i amics explorant els racons de Barcelona i Catalunya.

Visites culturals

Exposicions

Conferències

Grans esdeveniments

El Col·legi organitza esdeveniments de gran format que combinen actes de caràcter professional amb d’altres de caire més lúdic. Contribueixen a consolidar el prestigi de la professió i tenen una important projecció en el sector i la societat.

Premis Catalunya Construcció

La Nit de la Construcció

European BIM Summit

Rehabilita

Concert de Nadal