Matins Construcció 

Els Matins Construcció són l’espai de debat on els diferents agents implicats en el procés de l’edificació poden plantejar, debatre i intercanviar coneixements sobre temes clau per al present i futur del sector.
 

Matins Construcció són unes jornades tècniques sectorials periòdiques, intensives i monogràfiques de gran abast professional i empresarial, en què es plantegen temes decisius entorn del futur del sector de l'edificació i l'activitat dels seus professionals.El Col·legi organitza aquesta activitat amb el suport i la col·laboració de diverses empreses del sector.

No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.