Diàlegs construcció

Un periodista i tres professionals parlen sobre la realitat de la relació de la salut i l’habitatge, des de les diverses perspectives i factors que les generen.

Un debat per incidir en la consciència dels ciutadans i la nostra responsabilitat com a actors de les principals problemàtiques de compromís amb les persones, el medi ambient i el planeta. 

Els arquitectes tècnics tenen un paper important en les decisions a l’obra que més tard repercutiran de manera directa als usuaris dels habitatges. Per tractar els diferents temes i poder comprendre com i quins són els elements  que tant els tècnics com la nostra societat han de conèixer per fer habitables i saludables els habitatges, posem en marxa diàlegs construcció. Per debatre amb especialistes de diverses branques tècniques i científiques tots aquest aspectes que afecten directament i per diverses raons als habitatges i als seus habitants.