Activitats de pràctica professional

Dirigides als tècnics per acompanyar-los en el seu exercici professional, ajudant-los i dotant-los de les eines per mantenir l’excel·lència.

Tracten sobre les novetats del sector, ja siguin tècniques, jurídiques o sectorials.