Celler Clos Pachem a Gratallops

Candidatura

Candidatura: Carles Bou Bañeras

Carles Bou

Descripció

Celler ubicat al nucli històric d’aquest poble del Priorat amb l’arquitectura sostenible com a pauta i construït amb materials naturals, senzills i duradors sense revestiments d’acabat.

L’espai central de l’edifici és la nau de fermentació amb una estructura que permet una refrigeració 100% natural i una completa estabilitat hidrotèrmica. El nivell de definició i de detall de l’edifici, tant en el projecte executiu com durant la realització de l’obra, ha estat molt elevat i, en conseqüència, el control de l’obra va ser molt intens i meticulós per tal de garantir el resultat desitjat.

S’han executat una sèrie d’elements singulars com ara llindes i bigues ceràmiques, sostre de la nau o forjats ceràmics dels quals no es tenia cap antecedent. Això ha obligat a la realització de proves in situ i de laboratori per tal de garantir un òptim resultat final. En el seu veredicte, el jurat destaca “la perfecció en l’execució d’un projecte que resulta altament innovador pel que fa al treball del maó, en un homenatge a la construcció tradicional que ha estat portada al límit i més enllà dels valors de l’arquitectura sostenible”.

Fitxa tècnica

​Ubicació:​c/ de la Font, 1. Gratallops (Priorat)
​Promoció:Celler del Joc​
​Projecte i direcció d’obra:​David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros i Roger Tudó (HArquitectes)
​Direcció d’execució:​Carles Bou Bañeras
​Coordinació de seguretat: ​Carles Bou Bañeras
​Empresa constructora:Constècnia 3​
​Cap d’obra:​Josep Lluís Garriga
Premi Catalunya Construcció 2020 a la Direcció d'execució de l'obra