Institut de Recerca Mèdica de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona

Candidatura

Candidatura: Felip Pich-Aguilera Baurier i Carles Gelpí i Arroyo
Empresa: PichArchitects/Pich Aguilera i 2BMFG

Equip SF

​Descripció

El nou Institut de Recerca de Sant Pau és un edifici on la recerca i la tecnologia de la construcció s’han incorporat a tots els processos de disseny arquitectònic i constructiu per aconseguir les màximes prestacions amb un mínim cost ambiental, material i econòmic. Ha estat concebut com una infraestructura que posteriorment és equipada per respondre a l’ús concret i les especials circumstàncies d’un punt determinat de la ciutat.

El seu embolcall és un element bioclimàtic i d’integració en el recinte històric de l’Hospital de Sant Pau, dissenyat des del diàleg amb l’entorn, la radiació i la llum. En aquest projecte pren un especial protagonisme l’economia circular com a resposta a la sostenibilitat en l’edificació, que integra totes les decisions de projecte i tria cadascun del sistemes constructius que composen l’edifici.

El jurat ha valorat molt positivament “les innovacions introduïdes en el projecte amb canvis en el programa funcional que propicien una major eficàcia en la labor dels tècnics investigadors mitjançant l’obertura dels espais de treball i sistemes compartits”. També ha elogiat “la manera d’abordar una certa simbiosi amb l’entorn patrimonial de l’Hospital de Sant Pau mitjançant on original tractament del teixit ceràmic industrialitzat, així com la innovació que presenta quant a materials i elements constructius”.

Fitxa tècnica

​Ubicació: ​c/ Sant Quintí, 75
​Promoció:​Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
​Project management: ​Alex Figuera i Dídac Xifreu
​Projecte i direcció d’obra:​Felip Pich-Aguilera, Teresa Batlle, Jordi Paris, Jordi Camps, Carles Buxadé, Carles Gelpí, Àgata Buxadé i Ramon Ferrando
​Direcció d’execució: ​ Jordi Altés i Riera (Tècnics G3) i Carme Grau Armengol (Font-Grau)
​Coordinació de seguretat: ​Elvira-Pilar Altadill
​Empresa constructora: ​Ferrovial Agroman
​Cap d’obra: ​Juan Pumar

Premi Catalunya Construcció 2020 a la Innovació en la construccio