Nova seu corporativa de Metges Sense Fronteres a Barcelona

Candidatura

Candidatura: Enric Batlle, Joan Roig, Albert Gil i Diana Calicó
Empresa: Batlle & Roig Arquitectura

Enric Batlle

Joan Roig

Albert Gil

Diana Calicó

Descripció

Rehabilitar és una oportunitat per transformar un edifici obsolet i ineficient amb l’objectiu de donar-li una nova vida, optimitzant els recursos i construint amb un menor impacte ambiental. Aquesta intervenció rehabilita un edifici existent amb diverses transformacions al llarg del temps i amb molts sistemes constructiu diferents.

Aquest fet va dificultar la realització de les diferents actuacions previstes en projecte, es va haver de fer un estudi exhaustiu de les preexistències per poder adaptar les diferents solucions a cada situació, intentant minimitzar l’impacte que podien generar. La
proposta dona resposta a unes necessitats funcionals però sobretot prioritza estratègies sostenibles davant la situació d’emergència climàtica en la que ens trobem.

El jurat ha valorat en aquesta actuació “la dificultat de reconvertir un edifici industrial obsolet en un espai saludable i útil, així com l’exercici de projecte d’obrir el nou pati de llums i la coberta, per aconseguir l’entrada de llum natural, la ventilació i el confort necessaris per a les oficines de l’entitat i fer-ho des d’un concepte d’austeritat”.

Fitxa tècnica

​Ubicació: ​c/ Zamora, 54-58, Barcelona
​Promoció: ​Metges Sense Fronteres
​Project management:Construcció i Control​
​Projecte i direcció d’obra:​Enric Batlle, Joan Roig i Albert Gil
​Direcció d’execució: ​Diana Calicó
​Coordinació de seguretat:​Elisabeth Torregossa Avilés
​Empreses constructores:​Vesta Rehabilitación
Cap d’obra: ​​José Luís López

Premi Catalunya Construcció 2020 a la Rehabilitació Funcional