Teatre de l’Artesà al Prat de Llobregat

Candidatura

Candidatura: lbert Lacasa, Joan Ramon Soldevila, David Ortega, Maria Santiago, Joan Forgas, Dolors Ylla, Manel Bosch, Antoni Sánchez-Fortún i Montserrat Nogués
Empresa: Forgas Arquitectes & AMM arquitectes / Qestudi

​Descripció

Construcció d’un nou edifici per al Teatre de l’Artesà del Prat de Llobregat conservant diverses parts de l’edificació existent, enderrocant les edificacions i parts de l’edifici que no es conservaven per aspectes funcionals. El projecte estableix un vincle emocional i de continuïtat amb la història del vell Artesà, sent la proposta de recuperació de la seqüència pati-bar-vestíbul del teatre un dels aspectes fonamentals.

Així mateix la sostenibilitat, més enllà de la reducció de l' impacte que suposa la resolució del programa amb la mínima excavació possible, les propostes del projecte minimitzaven els consums i emissions de l’edifici. La proposta per al nou teatre l’Artesà ha fet compatibles els nous requeriments arquitectònics i funcionals d’un teatre modern amb el reconeixement i la conservació dels valors patrimonials de l’antic teatre i del seu entorn.

En aquesta obra, el jurat ha valorat molt positivament el que considera “una intervenció radical però que al mateix temps ha sabut mantenir l’esperit de l’antic Artesà del Prat, tant amb les noves sales com en el tractament de l’espai exterior i fins i tot amb la manera en què es fa servir el maó en l’envolupant”.

Fitxa tècnica

​Ubicació:​El Prat de Llobregat
​Promoció:​Ajuntament del Prat de Llobregat
​Project management: ​Albert Lacasa
​Projecte i direcció d’obra: ​Joan Forgas, Dolors Ylla-Català, Manel Bosch, Antoni Sànchez-Fortún i Montserrat Nogués
​Direcció d’execució:​Albert Lacasa Beltran, Joan Ramon Soldevila, David Ortega i Maria Santiago Vega
Coordinació de seguretat: ​​Jesús Fernández Antolín i Mònica Pasqual Folch
​Empresa constructora:​ACSA Sorigué
​Caps d’obra:​Miquel Farré Mòdol, Fernando Fernandez Oncala i Javier Mora Felix

Premi Catalunya Construcció 2020 a la Rehabilitació Patrimonial