Bases Premis Catalunya Construcció i fitxes d'inscripció

​​​​​​​​​​​BASES DE ​LA XIX EDICIÓ

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) convoca la dinovena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals volem reconèixer l’esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar les persones que, amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.
PREMI A LA DIRECCIÓ d'execució de l'obra ​


Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de dirigir l'execució d'una obra d’edificació, sobre la base dels resultats obtinguts, tenint en compte els paràmetres d'adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d'execució i aportació a la constructibilitat.

En aquesta categoria es valorarà, en primer lloc, la qualitat final de l’obra construïda i es tindran en consideració els procediments utilitzats per a la direcció de l’execució de l’obra, planificació temporal, control econòmic i de qualitat dels materials,equips i sistemes, així com les eines de seguiment o registres fets servir.

PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE

Amb aquest premi es vol distingir la tasca de la persona o l’equip responsable de dur a terme la direcció integrada de projecte o project management d’una obra de construcció i referida a la planificació, coordinació i control de l’operació, abastant totes les seves fases i amb responsabilitat sobre els objectius establerts de planificació, costos i qualitat. 

En aquesta categoria es valoraran els procediments utilitzats per al seguiment dels tràmits i gestions administratives i el control del projecte i l’obra, de la planificació temporal, el control econòmic i de les comunicacions entre tots els agents implicats (propis o tercers), així com les eines de seguiment o registres fets servir. 

PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT​

Amb aquest premi es vol distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, urbanització o obra civil, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin participat en l’obra i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball. 

Es valorarà la metodologia aplicada per a la coordinació de les activitats preventives, el requeriment del pla de seguretat i les habilitats emprades per a la implicació dels diferents intervinents.

PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

Amb aquest premi, es vol distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l’obra. 

En tots els casos, aquestes innovacions s’han d’haver aplicat en una obra de construcció, ja sigui en els aspectes tècnics, organitzatius, de prevenció de riscos laborals o de sostenibilitat i eficiència energètica.

PREMI A LA REHABILITACIÓ​Amb aquest premi, es vol distingir l’equip responsable de promoure, projectar, dirigir i executar una intervenció en un edifici existent per ampliació, reforma o adequació en les dues subcategories següents:
  • Premi a la rehabilitació patrimonial
  • Premi a la rehabilitació funcional

La primera fa referència als edificis que tenen elements o parts que cal protegir, estiguin o no catalogades, mentre que en la segona no en té. En els dos casos, el jurat valorarà la qualitat final de l’obra i es tindran en consideració els procediments utilitzats per a la direcció de l’execució, la planificació temporal i el control econòmic, la qualitat dels materials, equips i sistemes així com les eines de seguiment o registres fets servir. També es valorarà la viabilitat tècnica i funcional del projecte, l’adequació de les solucions adequades a les necessitats del client i, en el primer cas, l’adequació a les característiques especials de l’edifici: arquitectònic, històric i artístic. També es consideraran dins d’aquesta categoria les obres d’intervenció en elements urbans.

En les 5 categories anteriors es valorarà també el foment i aplicació de les noves tecnologies als procediments, l’aplicació de nous sistemes innovadors per al seu seguiment i l’impuls durant tot el procés de mitjans, sistemes i materials a favor de la sostenibilitat i accions mediambientals positives.
PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU. Amb aquest premi es vol distingir el treball d’un/a estudiant o equip d’estudiants d’arquitectura tècnica que abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins de l’àmbit de coneixement del grau.
PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU

Amb aquest premi es vol distingir el treball d’un estudiant o equip d’estudiants d’arquitectura tècnica que abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins de l’àmbit de coneixement del grau.

PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL.

Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d'una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l'edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l'edificació.

Els Premis Catalunya Construcció estan oberts a tots els agents del procés constructiu. La documentació que cal presentar en cadascuna de les categories així com els requisits i formes de presentació es poden consultar a les bases complertes

La presentació de candidatures és totalment gratuïta i el termini de presentació de candidatures finalitza el 3 de juny de 2022.

Bases completes Pr​emis Catalunya Constru​cció 2022

Fitxa  de presentació de candidatures

Fitxa presentació candidatures TFG


Més informació
Secretaria dels Premis Catalunya Construcció
933 93 37 10
premis@apabcn.cat

Totes les candidatures presentades rebran un correu de confirmació.