Bases Premis Catalunya Construcció

​​​​​​​​BASES DE ​LA XVIII EDICIÓ

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) convoca la divuitena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals volem reconèixer l’esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar les persones que, amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.
La divuitena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 categories professionals, un premi al treball final de grau i un premi especial:

PREMI A LA DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de dirigir l'execució d'una obra d’edificació, sobre la base dels resultats obtinguts, tenint en compte els paràmetres d'adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d'execució i aportació a la constructibilitat.

En aquesta categoria es valorarà, en primer lloc, la qualitat final de l’obra construïda i es tindran en consideració els procediments utilitzats per a la direcció de l’execució de l’obra, planificació temporal, control econòmic i de qualitat dels materials,equips i sistemes, així com les eines de seguiment o registres fets servir.

PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE

Amb aquest premi es vol distingir la tasca de la persona o l’equip responsable de dur a terme la direcció integrada de projecte o project management d’una obra de construcció i referida a la planificació, coordinació i control de l’operació, abastant totes les seves fases i amb responsabilitat sobre els objectius establerts de planificació, costos i qualitat.

En aquesta categoria es valoraran els procediments utilitzats per al seguiment dels tràmits i gestions administratives i el control del projecte i l’obra, de la planificació temporal, el control econòmic i de les comunicacions entre tots els agents implicats (propis o tercers), així com les eines de seguiment o registres fets servir.

PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT​

Amb aquest premi es vol distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, urbanització o obra civil, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin participat en l’obra i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball.

Es valorarà la metodologia aplicada per a la coordinació de les activitats preventives, el requeriment del pla de seguretat i les habilitats emprades per a la implicació dels diferents intervinents. PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

Amb aquest premi,es vol distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l’obra.

En tots els casos, aquestes innovacions s’han d’haver aplicat en una obra de construcció, ja sigui en els aspectes tècnics, organitzatius, de prevenció de riscos laborals o de sostenibilitat i eficiència energètica.

PREMI A LA REHABILITACIÓ​Amb aquest premi, es vol distingir l’equip responsable de promoure, projectar, dirigir i executar una intervenció en un edifici existent per ampliació, reforma o adequació en les dues subcategories següents:
  • Premi a la rehabilitació patrimonial
  • Premi a la rehabilitació funcional

La primera fa referència als edificis que tenen elements o parts que cal protegir, estiguin o no catalogades, mentre que en la segona no en té. En els dos casos, el jurat valorarà la qualitat final de l’obra i es tindran en consideració els procediments utilitzats per a la direcció de l’execució, la planificació temporal i el control econòmic, la qualitat dels materials, equips i sistemes així com les eines de seguiment o registres fets servir.

També es valorarà la viabilitat tècnica i funcional del projecte, l’adequació de les solucions adequades a les necessitats del client i, en el primer cas, l’adequació a les característiques especials de l’edifici: arquitectònic, històric i artístic. També es consideraran dins d’aquesta categoria les obres d’intervenció en elements urbans.

En les 5 categories anteriors es valorarà també el foment i aplicació de les noves tecnologies als procediments, l’aplicació de nous sistemes innovadors per al seu seguiment i l’impuls durant tot el procés de mitjans, sistemes i materials a favor de la sostenibilitat i accions mediambientals positives.

PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU

Amb aquest premi es vol distingir el treball d’un estudiant o equip d’estudiants d’arquitectura tècnica que abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins de l’àmbit de coneixement del grau.

PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL.

Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d'una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l'edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l'edificació.

Els Premis Catalunya Construcció estan oberts a tots els agents del procés constructiu. La documentació que cal presentar en cadascuna de les categories així com els requisits i formes de presentació es poden consultar a les bases complertes

La presentació de candidatures és totalment gratuïta i el termini de presentació de candidatures finalitza el 28 de maig de 2021.

El jurat

El jurat de la 18a edició dels Premis Catalunya Construcció està format per David Garcia Carrera, doctor arquitecte i consultor d’estructures; Elisabeth Magán Samper, arquitecta tècnica i directora de producció de Maheco Constructora; Pau de Solà-Morales Serra, arquitecte, doctor en disseny i president d’Arquinfad; Carme Domènech Garcia, arquitecta tècnica i coordinadora de seguretat; Josep Maria Oller Lletjós, arquitecte tècnic; Marcos Barjola Borrego, arquitecte tècnic i membre de la Junta de Govern del CAATEEB i Celestí Ventura i Cisternas, president del CAATEEB i president del jurat.

Bases completes Pr​emis Catalunya Constru​cció 2021

Fitxa  de presentació de candidatures

Fitxa presentació candidatures TFG


Més informació
Secretaria dels Premis Catalunya Construcció
933 93 37 10
premis@apabcn.cat

Totes les candidatures presentades rebran un correu de confirmació.