27/11/2018 

Premis Catalunya Construcció 2018 

El CAATEEB convoca la XV edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals volem reconèixer l’esforç dels professionals i empreses que han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció
 

Actualitat: Un total de 94 candidatures optaran als Premis Catalunya Construcció d'enguany en les diferents categories. Informarem puntualment del procés de selecció, a través d'aquesta página.

 

La quinzena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 categories professionals, un premi al treball final de grau i un premi especial:

 

I. PREMI A LA DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de dirigir l'execució d'una obra d’edificació, sobre la base dels resultats obtinguts, tenint en compte els paràmetres d'adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d'execució i aportació a la constructibilitat.


II. PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE. Amb aquest premi es vol distingir la tasca de la persona o l’equip responsable de dur a terme la direcció integrada de projecte o project management d’una obra de construcció i referida a la planificació, coordinació i control de l’operació, abastant totes les seves fases i amb responsabilitat sobre els objectius establerts de planificació, costos i qualitat.  

 

III. PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. Amb aquest premi es vol distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, urbanització o obra civil, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin participat en l’obra i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball. 

 

IV. PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ. Amb aquest premi, es vol distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l’obra.


V. PREMI A LA REHABILITACIÓ. Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l’equip responsable de dirigir l’execució i de projectar una intervenció en un edifici existent per ampliació, reforma o adequació en les dues subcategories següents:
 

  • V (1) Premi a la rehabilitació patrimonial
  • V (2) Premi a la rehabilitació funcional

 

La primera fa referència als edificis que tenen elements o parts que cal protegir, mentre que en la segona no en té.


PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU. Amb aquest premi es vol distingir el treball d’un estudiant o equip d’estudiants d’arquitectura tècnica que abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins de l’àmbit de coneixement del grau.

 

PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL. Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d'una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l'edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l'edificació.

 

Un jurat multidisciplinari

El jurat de la 15a edició dels Premis Catalunya Construcció estarà format per Josep Maria Forteza, arquitecte tècnic i project manager; Eduard Gascón, arquitecte; Josep Camps, arquitecte tècnic; Natàlia Crespo, arquitecta tècnica i coordinadora de seguretat; Valentí Julià, arquitecte tècnic i gerent de la constructora SEROM; Maria Lluïsa Sánchez, arquitecta i directora de l’enginyeria JSS i Jordi Gosalves, president del CAATEEB i alhora president del jurat.

 

 

Els candidats que vulguin participar a la quinzena edició dels Premis Catalunya Construcció han de presentar la fitxa d’inscripció correctament emplenada, com també tota la documentació que s’especifica al punt 2 de l’apartat “Presentació de candidatures”, en els formats requerits i abans de les 14 hores del 4 d’abril de 2018, a premis@apabcn.cat
Per a més informació, poseu-vos en contacte al telèfon 933 93 37 10.

 

Documentació