26/11/2018

 Premis Catalunya Construcció

Amb aquests premis el Col·legi vol reconèixer els tècnics que amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació o la seguretat en la construcció d’edificis.

El CAATEEB, amb el suport del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, convoca anualment els Premis Catalunya Construcció.

L’objectiu d’aquests premis és fer un reconeixement públic de les principals funcions professionals relacionades amb l'execució de les obres, mitjançant la distinció de persones, individualment o en equip, per la seva actuació professional o empresarial en relació a una obra de referència.

S’atorguen els premis a la Direcció de l’Execució de l’Obra, Direcció Integrada de Projecte, Coordinació de Seguretat i Salut, Intervenció en Edificació Existent, Innovació en la Construcció i Treball Final de Grau, a més del Premi Especial a la Trajectòria Professional. Organitza:

 

Amb el suport de: