19/11/2015 

Premis Catalunya Construcció 

Amb aquests premis volem reconèixer les persones que amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació o la seguretat en la construcció d’edificis.
 

El Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), amb el suport del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, convoca anualment els Premis Catalunya Construcció.

 

L’objectiu d’aquests premis és fer un reconeixement públic de les principals funcions professionals relacionades amb l'execució de les obres, mitjançant la distinció de persones, individualment o en equip, per la seva actuació professional o empresarial en relació a una obra de referència.

 

 Organitza:

 

 

Amb el suport de:

         

 

 

No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.