27/11/2009

 Edició 2009

 Finalistes dels Premis Catalunya Construcció 2009

 

Un total de 91 candidatures s’han presentat a l’edició d’enguany dels Premis Catalunya Construcció, els guardons que atorga anualment el CAATEEB per fer un reconeixement públic de les principals funcions professionals relacionades amb el procés d’execució de les obres. En els seus sis anys d’història, aquests premis s’han convertit ja en una referència per als professionals i les empreses del sector amb gairebé 500 candidatures presentades al llarg de les diferents edicions.

 

 

El Jurat dels Premis d’enguany ha estat fomat per Maria Roger, Josep Lluís Gonzàlez Moreno Navarro, Jon Montero, Ferran Pelegrina, Josep Baquer, Maria Àngels Sánchez i Rosa Remolà.

  

 Acte de lliurament dels Premis Catalunya Construcció 2009

Premis Catalunya Construcció 2009

 

 

 Premi Catalunya Construcció 2009 a la Innovació en el procés constructiu 

 Sistema de mur de contenció de terres amb àrid reciclat

Candidatura: Genís Costa i Antoni Pérez

Empresa: Àrids Pérez

 

 

Els materials utilitzats per a la composició de les peces d’aquest mur són en un percentatge molt elevat provinents de reciclatge. El sistema de muntatge que s’hi ha dissenyat està orientat a fer una col·locació fàcil i segura, a més de donar una gran llibertat en la disposició de les peces. Es tracta d’un producte respectuós amb l’entorn, amb una alta productivitat en la seva col·locació, amb facilitats per al desmuntatge i és totalment reciclable.

 

Àrids Pérez forma part d’un grup empresarial familiar –Grup EXAPE— que va iniciar la seva activitat l’any 1962 amb l’objectiu d’oferir als seus clients un servei integral en els camps de l’excavació, moviment de terres, demolicions i subministrament de materials de construcció. Inicialment l’empresa explotava una cantera de sauló a Caldes de Montbui, però amb els anys l’activitat ha anat evolucionant per tal d’aconseguir la substitució de l’àrid natural per un àrid totalment reciclat, procedent del tractament i valorització dels residus de construcció. Les quatre empreses del Grup EXAPE tenen activitats complementàries que tanquen tot el cicle de la gestió sostenible dels residus de la construcció.

 

El jurat ha valorat molt positivament l’actitud innovadora d’una empresa dedicada a les excavacions, moviments de terres i demolicions que ha sabut evolucionar per desenvolupar i comercialitzar una línia de productes nous substituint els àrids naturals per uns àrids totalment reciclats, procedents del tractament i valorització dels residus de la construcció. El jurat valora el rigor científic en el desenvolupament dels productes que s’ha aconseguit amb la col·laboració d’institucions com ara l’Institut de Tecnologia de la Construcció o la Universitat Politècnica de Catalunya. Finalment, el jurat vol destacar l’actitud associativa i de cooperació entre les quatre empreses del grup, que els permet generar sinergies i assolir-ne més fàcilment els objectius.

 

 

Població: Caldes de Montbui

Ubicació obra de referència: Carrer Sant Daniel. Lliçà d’Amunt

 

 

 Menció especial Premis Catalunya Construcció 2009 a la Innovació en el procés constructiu

 

Bloc de seguiment d'obra www.carrilet242.blogspot.com de 60 habitatges a l’Hospitalet de Llobregat

Candidatura: Àlex Díaz i Esther Gallardo

Empresa: DF Studio

 

La proposta parteix de la necessitat de mantenir un contacte directe a peu d’obra des de l’oficina que en reforci les visites periòdiques.

 

Això s’aconsegueix utilitzant les tecnologies de la informació via web, que no només permeten la connexió entre els tècnics i l’obra, sinó també utilitzar-ho com una eina d’emmagatzematge de les decisions a la manera d’un “llibre d’ordres virtual”. L’ús del bloc en el seguiment de l’obra ha facilitat a la direcció facultativa el problema d’un seguiment d’obra insuficient i, alhora, ha obert un nou camí a tots els agents implicats.

 

El jurat ha valorat de manera molt positiva l’ús de les tecnologies de la comunicació que avui estan disponibles i són gratuïtes, i la seva utilització per reforçar de manera innovadora la tasca de direcció facultativa de l’obra. El jurat valora la multiplicitat d’efectes beneficiosos d’aquesta iniciativa que mouen a la reflexió, com ara la creació d’un espai interactiu entre els tècnics, els constructors, els industrials, les entitats de control, els promotors i els futurs usuaris; l’aparició d’una nova eina de control i seguiment de l’obra; el recordatori de decisions que afecten la seguretat de l’obra; l’accessibilitat a la informació, així com els valors que aporta, com ara la transparència, la transmissió de coneixement i l’aprenentatge continu. A més d’un instrument de comunicació permanent, el jurat ha valorat una eina que permet disposar de la documentació al dia així com un arxiu documental final.

 

 

 

Ubicació obra de referència: Av. Carrilet, 242. L’Hospitalet de Llobregat

Promotor: Gustau Barbat (Sonfort SL)

Projecte: Gustau Gili, Àlex Díaz i Andreu Jofré

Direcció d’obra: Àlex Díaz i Andreu Jofré
Direcció d’execució de l’obra: Robert Galceran
Coordinació de seguretat i salut: Robert Galceran
Constructor: Josep Fortuny. Kitco
Cap d’obra: Josep Fortuny i Núria Vidal
Autors del bloc de seguiment d’obra: Àlex Díaz i Esther Gallardo

 

 

 Premi Catalunya Construcció 2009 a la Coordinació de seguretat i salut

 Edifici de producció audiovisual 22@ Mediacomplex

Candidatura: Antonio Garcia Blanco

 

Es tracta d’una obra de gran complexitat en l’execució estructural, que va tenir modificacions en les definicions del projecte. Això va comportar durant l’execució una adequació del pla de seguretat, amb la redacció i posterior aprovació dels annexes al pla de seguretat necessaris per adaptar-lo al sistema constructiu real.

 

El projecte s’ubica en una zona urbana, el districte 22@, especialment sensible, que va implicar la coordinació amb les obres adjacents a fi de no provocar incidències entre elles i amb els vianants. El projecte es va contractar en les diferents fases a diversos contractistes, amb una coordinació complexa d’activitats empresarials.

 

En aquesta categoria s’ha volgut distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i treballadors que hagin participat a l’obra, i la innovació tècnica i organitzativa que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball.

 

 

Ubicació: Diagonal/Llacuna. Districte 22@. Barcelona

Promotor: MEDIAPRO

Projecte: Patrick Genard i Carlos Ferrater

Direcció d’obra: Patrick Genard

Direcció d’execució de l’obra: Juan José Núñez (PAMIAS)

Coordinació de seguretat i salut: Antonio García (SGS TECNOS)

Constructor: SACYR

Cap d’obra: Arturo Puerto

 

  Premi Catalunya Construcció 2009 a la Rehabilitació

 

En aquest apartat, que s’inicia amb aquesta edició dels premis, el jurat ha considerat la diferenciació existent en les bases dels premis entre la rehabilitació d’edificis sense un valor patrimonial alt, les actuacions de restauració monumental i la rehabilitació urbana. Després d’analitzar-ne les candidatures presentades, el jurat acorda concedir tres premis a la Rehabilitació 2009 a les candidatures següents:

 

 1. Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari a la zona de Gardeny de Lleida


Candidatura: Felip Pich Aguilera, Josep Maria Puigdemasa, Felip Solsona, Marga Bernadó i Ramon Amigó

 

L’actuació consisteix en la rehabilitació de tres edificis, antigues casernes militars, i la seva reconversió en grans contenidors d’usos múltiples, que reforça i conserva la idea dels sis volums lineals existents de planta diàfana flexible i oberta als canvis d’ús, amb connexió entre ells.

 

L’actuació uneix els tres edificis existents en un únic volum mitjançant uns hivernacles-umbracles modulars extrets del món innovador agrícola i així poder generar un espai tèrmic que permeti, juntament amb altres estratègies bioclimàtiques, aprofitar els recursos naturals d’una manera eficient. També s’introdueix una segona pell als edificis, amb l’ús de proteccions solars i un pixel·lat de color emprant un llenguatge contemporani que permeti actualitzar la imatge del conjunt del Parc. 

 

El jurat ha valorat molt positivament el resultat de confort ambiental aconseguit amb mitjans naturals i segons les necessitats de cada estació, en una ubicació amb unes condicions ambientals força extremes. L’aprofitament racional de l’estructura existent a partir de la qual es creen els nous espais també ha estat un tema ben valorat pel seu sentit pràctic i l’estalvi de recursos que representa.

 

És, en definitiva, un bon exemple de rehabilitació funcional en el qual, aprofitant l’avantatge d’un client favorable, s’assagen nous sistemes de control ambiental i eficiència energètica, amb la utilització de materials reciclables, utilització de les aigües pluvials i de condensació i amb unes instruccions finals d’ús i manteniment que, en un entorn científic, permetran recollir i interpretar les dades de funcionament de l’edifici.

 

 

Ubicació: Gardeny. Lleida

Promotor: Consorci del PCiTAL

Projecte: UTE Pich Aguilera Arquitectes-Puigdemasa Arquitectes

Direcció d’obra: Felip Pich Aguilera i Josep Maria Puigdemasa

Direcció d’execució de l’obra: Felip Solsona

Coordinació de seguretat i salut: Marga Bernadó

Constructor: COMSA

Cap d’obra: Ramon Amigó

 

2. Urbanització del nucli antic de Banyoles


Candidatura: Josep Miàs i Albert Ribera

 

La proposta consisteix en el descobriment dels antics recs de desguàs de l’estany de Banyoles en el seu pas per la ciutat antiga, tant de temps tapats pel paviment dels carrers. S’utilitza l’aigua com a element organitzador dels nous espais públics de carrers i places del casc antic i, alhora, com a element de confort ambiental.

 

El terra de pedra, com la resta de la ciutat medieval, mostra esquerdes d’aigua que corre, abans per regar les hortes i ara per reconèixer un passat i gaudir-ne.

 

El jurat considera aquesta candidatura com un exercici excel·lent de rehabilitació urbana, no tan sols per la solució tècnica adoptada, els materials utilitzats i la posada a l’obra sinó per l’encertada proposta de recuperar un patrimoni natural —el pas de l’aigua— que va intrínsecament lligat a la història de la ciutat. 

 

 

Ubicació: Banyoles

Promotor: Ajuntament de Banyoles

Projecte i direcció d’obra: Josep Miàs

Direcció d’execució de l’obra: Josep Miàs i Albert Ribera

Coordinació de seguretat i salut: Albert Ribera

Constructor: Amsa

Cap d’obra: Dolors Badenas

   

3. Restauració de la nau de serveis de la Cooperativa Obrera Mataronense, obra d’Antoni Gaudí i acabament de la urbanització de la plaça

Candidatura: Manuel Brullet, Alfonso de Luna, Jaume Piñol, Joan Rivas, Ramon   Teixidó i Joan Montero

 

L’actuació va consistir a restaurar i remodelar la nau de blanqueig de la “Cooperativa Obrera Mataronense”, una nau que era completament degradada i amb poca informació existent. Es va fer un aixecament complet de l’edifici existent, una desconstrucció de l’edifici i una reconstrucció amb algunes parts noves per resoldre el programa funcional.

 

El resultat va ser la reconstrucció d’un edifici de Gaudí des del punt de vista volumètric, però un nou edifici en realitat, atent i pendent de l’edifici antic.

 

El jurat ha valorat molt positivament el treball realitzat, amb un resultat final excepcional, que parteix d’un edifici molt modest de l’arquitecte Gaudí, però amb un paper important en l’evolució de la seva obra i amb un component fort de posada en valor dels elements constructius. Tot el conjunt de l’operació, la recuperació de l’edifici, la urbanització de la plaça i les solucions tècniques adoptades per al programa d’usos de l’edifici mereixen la qualificació més alta.

 

 

Ubicació: Cooperativa/Germans Thos i Codina. Mataró

Promotor: Ajuntament de Mataró

Projecte i direcció d’obra: Manuel Brullet, Alfonso de Luna i Jaume Piñol

Direcció d’execució de l’obra: Joan Rivas i Ramon Teixidó

Coordinació de seguretat i salut: Joan Rivas

Constructor: La Cornisa

Cap d’obra: Joan Montero

 

 Premi Catalunya Construcció 2009 a Direcció o gestió de l'excecució de l'obra

 

Rehabilitació del Monestir de Sant Benet de Bages, Centre de Congressos La Fàbrica, Nova Seu Social de la Fundació Alícia i Hotel Món Sant Benet

Candidatura: Carles Ribas, Ruben Navarro, Cristina Juárez, Ignasi Alarcón i Eva Guerrero

 

 

El conjunt d’obres que s’aglutina a l’entorn del projecte Món Sant Benet, amb cinc equips de disseny, dotze equips de direcció facultativa i més de trenta empreses constructores, ha representat una gran feina de gestió combinada amb la generació d’una empatia col·lectiva envers aquest projecte.

 

Tres anys de treballs de diversa índole (restauració patrimonial, obra nova, urbanització), licitació i adjudicació de més de quaranta-cinc paquets d’obra per un import total superior als trenta milions d’euros, amb un solapament continu de les diferents fases d’obra han arribat a la seva fi sense desviacions pressupostàries, en el temps previst i amb els nivells de qualitat acordats.

 

Els candidats, un equip jove responsable de la gestió integrada de projecte i obra, així com la resta dels agents intervinents en el procés de tan notable transformació mereixen tots ells sense distinció el més alt reconeixement.

 

 

 

Ubicació: Sant Fruitós de Bages

Promotor: Caixa Manresa

Gestió integrada de projecte i obra: Carles Ribas, Rubén Navarro, Cristina Juárez, Ignasi Alarcón i Eva Guerrero

Projecte: Josep Maria Esquius, Francisco Asarta, RQP Arquitectura, Clotet i Paricio, Espinet-Ubach Arquitectes, Auding

Direcció d’obra: Josep Maria Esquius, Francisco Asarta, Josep Benedito, Lluís Clotet, Miquel Espinet i Joan Llena

Direcció d’execució de l’obra: Josep Emili Puig, Xavier Bardají, Santiago Loperena, Enric Aguilera i Joan Llena

Coordinació de seguretat i salut: Oscar Gómez

Constructors: Construccions Cots i Claret, Constructora de Calaf, Contratas y Obras, ACS Dragados, Grup Vilà Vila, Frapont, Hostalequip, Bulthaup Iberia, Garcia Casademont, Vidal i Porta, Tallers Robles, Cortines i Tèxtils Baqués, Salva Industrial, Elkoma, Akaba Bernadí, Kadira Mobiliari, Nufesa Electronics, Burdinola, Sistemas Sico, Steelcase, SonyEspaña, Alco, Storopack Espanya, Casa Delfín, Global Inox, Calcher, Jardineria Ampans, Alsesa, Ca2L Lighting, Vingcard Elsafe.

Caps d’obra: Agustí Cots, Joan Pujol, Jordi Grangé, Xavier Freixas, Carme Maravé, Tomás Bernal, Carles Dresaire, Marta Zamora, Jordi Arrufat, Enric Anguera, José Isaac Robles, Susana Baqués, Ramon Torras, Jordi Arolas, Jordi Macarrrilla, Joan S. Rodó, Joan Manuel Sánchez, Josep Hernández, Pilar Rodríguez, Xavier Alvarez, Cristina Hopewell, Dídac González, Dolors Garcia, Josep Maria Francolí, Angel Meca, Susana Vitutia, Arantxa Moreno, Josep Lluís Panadero, Sergio Juan i David Arredondo.

 

 

 Premis Especial a la Trajectòria professional 2009 a Manuel Algueró Doménech, director de projectes de l'empresa Demeter

 

 

Amb aquest premi especial es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d’una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l’edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l’edificació.

 

El jurat ha valorat la tasca pionera d’aquest aparellador de 66 anys per la seva trajectòria professional en el camp de les demolicions primer, la desconstrucció després i el reciclatge de residus.

 

Tota una vida dedicada a l’aprenentatge i la innovació en el camp dels antics enderrocs. Durant 30 anys ha efectuat més de 3.500 enderrocs, consistents en projectes, direcció i execució d’obres, entre els quals cal destacar els enderrocs per a la construcció de la Vila Olímpica de Barcelona, les voladures controlades dels blocs del Barri de La Pau, la fàbrica Campofrío a Burgos o l’Estadi del RCD Espanyol de Barcelona.

 

La demolició del Gran Teatre del Liceu, després del gran incendi que el va devastar va ser una de les obres més emblemàtiques, com també la demolició del Banc Central Hispano, al Passeig de Gràcia de Barcelona, realitzat en col·laboració amb l’Institut Franco-Alemany d’Investigació Mediambiental de la Universitat de Karlsruhe, el projecte de desconstrucció més innovador d’Europa.

 

Manuel Algueró va ser responsable de la implantació de la primera planta de reciclatge de residus a la Vila Olímpica de Barcelona. Professional rigorós, responsable i completament abocat al seu treball, Manuel Algueró ha impartit conferència a bona part dels col·legis d’aparelladors de l’Estat espanyol i ha participat en un bon nombre d’esdeveniments arreu del món.

El jurat ha valorat la tasca en favor de la seguretat i salut dels treballadors en les demolicions, els treballs d’enderrocs i desconstrucció, així com la tasca de cooperació internacional que el va portar a participar l’any 2000 en la direcció de les obres de demolició dels edificis afectats pel terratrèmol ocorregut a l’agost del 1999 a la zona del Mar de Màrmara, a Turquia.

 

 

 

 

Premis Catalunya Construcció 2009 

  

Candidatures seleccionades i finalistes

  

 Categoria Direcció i/o gestió d’execució d’obra
 
 CEIP Pep Ventura a l’Hospitalet de Llobregat

Candidatura: Àngels Atoche

 Centre penitenciari Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada

Candidatura: Pere Rius, Neus Duplà i Ramon Roca

 Multiconcessionari d’automòbils a Sant Boi de Llobregatfinalista

Candidatura: Pere Riera, Josep Sotorres, Montserrat Batlle, Barto Busom i Raúl Sebastián (RGA Arquitectes)

 Món Sant Benet finalista

Candidatura: Carles Ribas, Rubén Navarro, Cristina Juárez, Ignasi Alarcón i Eva Guerrero

 Centre sociocultural, escola bressol i aparcament per a vehicles de dues rodes al barri de Gràcia

Candidatura: Josep Vila, Esteban Canosa, David Guillem, Cristina Márquez i Guillem Pacheco

 Obra benefico-social Nen Déu, nou equipament docent, sanitari, cultural i religiós al carrer Maragall de Barcelona

Candidatura: Jaume Solà i Alejandro Moreno

 Nova construcció de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet finalista 

Candidatura: Enric Peña i Josep Maria Oller

 Edifici de 45 habitatges de protecció oficial i aparcament a Sant Joan Despí

Candidatura: Fernando Benedicto, Néstor Tatché, German Català i Àlex López

 Ampliació dels serveis educatius a l’IES Itaca de Sant Boi de Llobregat

Candidatura: José Soldevila i Pedro García

 Edifici d’oficines Interface finalista 

Candidatura: Víctor Forteza, Martí Santana i Àlex Solé (Tècnics G3)

 
 Categoria Innovació en la construcció
 Mur de contenció de terres amb àrid reciclat i amb textura de pedra natural finalista 

Candidatura: Genís Costa i Antoni Pérez

 Multiconcessionari d’automòbils a Sant Boi de Llobregat

Candidatura: Pere Riera, Josep Sotorres, Montserrat Batlle, Barto Busom (RGA Arquitectes)

 Estudi experimental de l’evolució de càrregues en puntals i sostres durant la construcció d’edificis amb forjats successius mitjançant el desencofrat parcial

Candidatura: Jordi García, Francesc Moret, José Caballero, Sergi Moñino i Josep Alsina

 Desconstrucció d’edifici industrial a Sabadell finalista 

Candidatura: Montserrat Llobet

 Mar de la Xina 7. Edifici plurifamiliar d'habitatges a Sant Cugat del Vallès

Candidatura: Sergi Urquizu

Habitatge unifamiliar aïllat a Vallgorguina finalista

Candidatura: Valentina Maini

 Bloc de seguiment d’obra www.carrilet242.blogspot.com; 60 habitatges, aparcaments i locals comercials a l’Hospitalet de Llobregat finalista 

Candidatura: Àlex Díaz i Esther Gallardo (DF Studio)

 Habitatge TdM. Aplicació de formigó autocompactat en edificació finalista 

Candidatura: Sílvia Barberà, Agustí Pinedo, Bryan Erick i Enric Rego

Casa 0,96. Habitatge unifamiliar aïllat a Igualada

Candidatura: Manuel Bailo, Rosa Rull i Joel Vives 

 
 Categoria Coordinació de seguretat i salut
 Edifici de producció audiovisual 22@ Mediacomplex finalista 

Candidatura: Antonio García

 Construcció de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat finalista 

Candidatura: Albert Lorente

 Passarel·la sobre la carretera Sarrià-Vallvidrera finalista 

Candidatura: Josep Augé (Taller d'Enginyeria Ambiental)

 
 
Categoria de Rehabilitació

Rehabilitació d’un edifici com a Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) a l’Hospitalet de Llobregat finalista

Candidatura: Marc Casany i Francesc Escolà

Termes àrabs. Reinterpretació actualitzada del concepte de banys àrabs quant a l’acció-reacció de l’aigua i la salut

Candidatura: Lluís Alonso i Sergi Balaguer

Urbanització del nucli antic de Banyoles finalista

Candidatura: Josep Miàs i Albert Ribera

Restauració de la nau i serveis de la Cooperativa Obrera Mataronense, obra d'Antoni Gaudí, i acabament de la urbanització de la plaça finalista

Candidatura: Manuel Brullet, Alonso de Luna, Jaume Piñol, Joan Rivas, Ramon Teixidó i Joan Montero

Sospedrament i rehabilitació del campanar de Santa Maria de Taüll

Candidatura: Josep Codinas, Natàlia Bellés i Anna Mañà

Parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida finalista

Candidatura: Felip Pich-Aguilera, Josep Maria Puigdemasa, Felip Solsona i Marga Bernadó

Museu Can Framis al districte 22@ de Barcelona finalista

Candidatura: Jordi Badia, Jordi Framis i Meritxell Bosch

Consolidació i restauració del monestir de Santa Maria de Santa Oliva

Candidatura: Jesús Alonso i Joaquim Torras

Rehabilitació de la masia de Can Ginestar finalista

Candidatura: Xavier Guitart i Fina Gener

Restauració del claustre del Castell de Cardona i el seu entorn

Candidatura: Xavier Guitart i Fina Gener

Hotel rural Cal Rotés

Candidatura: Lluís Enric Bonjorn, Marc Binefa, Domènec Clua, M. Mercè Vives i Marta Tejedor