11/7/2014

 Premis Catalunya Construcció 2014

finalistes i guanyadors Premis Catalunya Construcció 2014

 

Imatge de grup dels finalistes i guanyadors dels Premis

 

El jurat dels Premis Catalunya Construcció 2014 va premiar la candidatura formada per Gabriel Valeri, Miguel Roldán, Mercè Berengué, Jaume Fleta, Isabel Royo i Anna Jorba per la direcció d’execució de la Nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya, ubicada a la Plaça Gal·la Placídia de Barcelona.

En el seu veredicte, el jurat ha destacat “la consecució d’un resultat final brillant d’un edifici amb una forta presència urbana, que no deixa entreveure la veritable carrera d’obstacles que ha significat la seva execució”.

En aquesta categoria dels premis, el jurat ha concedit una menció especial a Jaume Bach, Eugeni Bach i Jesús Montero de Novoa per la construcció de la Seu central del Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès.

En la categoria d’Intervenció en edificació existent, el premi se l’han endut Carlos Brull, Jordi Segura i Joan Alonso Giménez per la Reestructuració del carrer de l’Enrajolat de Tarragona i el seu entorn. En aquesta obra, el jurat ha valorat molt positivament “la solució funcional adoptada, que s’adapta de manera exemplar a l’estructura històrica sobre la que se sustenta i en ressalta el seu valor”. En aquesta categoria, el jurat ha concedit dues mencions especials, la primera a Joan Nogué, Txema Onzain, Félix López, Joan Puig, Lluís Camí i Albert Peñarando per la Restauració i adequació del Pavelló d’Administració del recinte modernista de Sant Pau i, la segona, a Jordi Badia i Xavier Ferran per la Rehabilitació integral de l’edifici d’oficines Alta Diagonal a Barcelona. 

En la categoria d’Innovació en la construcció, hi ha hagut dos premis ex-aequo, el primer, per Jordi Garcia, Francesc Moret i Mireia Conesa, d’Encofrats Alsina, pel Software STC per al càlcul d’estintolaments en estructures de formigó i, el segon, per Josep Brazo, Marta Domènech, David López i Mariana Palumbo pel projecte Brick-Topia. En el primer cas, el jurat destaca “l’actitud innovadora d’una empresa catalana que ha sabut establir una col·laboració estreta amb la universitat per unir els coneixements amb l’experiència i crear una eina de càlcul que facilita la constructibilitat del projecte”.

En el cas de Brick-Topia, es considera meritòria “la posada al dia d’una tècnica constructiva molt arrelada al país, la volta de maó de pla, tot conservant els seus avantatges de solidesa, sostenibilitat i economia, proporciona una tecnologia senzilla, susceptible de ser utilitzada amb treballadors no especialitzats, i al mateix temps d’una gran bellesa formal”.

Finalment, en la categoria de coordinació de seguretat i salut, el premi ha estat per Mònica Pascual per la Coordinació de seguretat i salut en la construcció del CEIP Baixeras/Escola Drassanes de Barcelona. El jurat destaca la “tasca preventiva desenvolupada en una obra que va presentar una especial complexitat per les circumstàncies canviants i la diversitat de riscos existents”.

110 candidatures presentades

Els Premis Catalunya Construcció, que organitza el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona per 11è any consecutiu, tenen com a objectiu reconèixer l’esforç de professionals i empreses del procés constructiu i premiar les persones que, amb el seu treball, contribueixen a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció. Els Premis compten amb el suport del Consell dels Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i l’Arquinfad.

El total de candidatures presentades en aquesta 11a edició ha estat de 110, presentades per equips i empreses responsables de dirigir, coordinar i projectar obres acabades durant els anys 2012 i 2013. Després de fer una primera selecció, el jurat va escollir 17 finalistes en les quatre categories. Els guardons es van lliurar en el transcurs de la Nit de la Construcció, celebrada el passat 11 de juny a l’Auditori de Barcelona. A l’acte hi van assistir prop de 400 persones i va ser presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig i la presidenta del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, Maria Rosa Remolà.

Trajectòria profesional

També es va lliurar el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que en aquesta edició va tenir caràcter pòstum i que es va concedir a Rafael Carreras Puigdengolas, arquitecte tècnic i dissenyador d’interiors. El jurat va destacar la trajectòria “llarga, intensa i fructífera d’un excel·lent professional, amb inquietuds que van més enllà de l’exercici diari de la professió i amb una marcada vocació docent”. Carreras va morir el 14 de maig de 2013.

La Nit de la Construcció 2014 va comptar amb el patrocini de les empreses BASF, Gas Natural, Kalam i Axa Seguros i amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers i Grupo Navas

GUANYADORS PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014

PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I GESTIÓ DE L’OBRA

 

Nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Candidatura: Gabriel Valeri, Miguel Roldán, Mercè Berengué, Jaume Fleta, Isabel Royo i Anna Jorba
Empreses: Valeri Consultors, Roldán + Berengué, Projects & Facilities Management
Descripció: La nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya s’ubica a la Plaça de Gal·la Placídia de Barcelona, en un solar que ha estat objecte d’importants transformacions urbanístiques. Amb un projecte dels arquitectes Miquel Roldán i Mercè Berenguè, l’obra ha patit bona part de tots els possibles contratemps que poden aparèixer en un procés constructiu, ja sigui per l’evolució del sector com per les peculiaritats de l’entorn. I no obstant això, l’estratègia seguida ha permès acabar l’obra amb la qualitat desitjada i amb un cost raonable gràcies a la capacitat de resposta de l’equip tècnic responsable del projecte i de l’execució.

Ubicació: Plaça Gal·la Placídia, 32, Barcelona
Promotor: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Project manager: Projects & Facilities Management
Projecte: Miquel Roldán i Mercè Berengué
Direcció d’execució: Gabriel Valeri
Coordinació de seguretat: Gabriel Valeri
Constructor: TAU ICESA
Caps d’obra: Miguel Cano, Miguel Ángel Cosano, Rodian Jiménez i José Díaz

MENCIÓ ESPECIAL PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I GESTIÓ DE L’OBRA

Seu central del Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès

Candidatura: Eugeni Bach, Jaume Bach i Jesús Montero de Novoa
Empresa: Bach Arquitectes
Descripció: El projecte de la nova seu central del Banc Sabadell ha estat projectat i construït seguint els paràmetres necessaris per tal d’obtenir la certificació Leed Or. L’execució de l’obra ha estat especialment exigent en aspectes com ara la gestió d’una obra contigua a l’edifici d’oficines que s’amplia en ple funcionament, la legalització i utilització de les plantes d’aparcament soterrades durant l’execució de la resta de l’edifici o per l’aprofitament dels murs pantalla de l’obra adjacent paralitzada a causa de la situació econòmica. Aquestes dificultats han estat solucionades i conduïdes de manera fluïda per l’equip de direcció.

Ubicació: c/Sena, 12, Sant Cugat del Vallès
Promotor: Banc Sabadell
Project manager: LKS Studio
Projecte i direcció d’obra: Jaume Bach i Eugeni Bach
Direcció d’execució: Jesús Montero de Novoa
Coordinació de seguretat: Construcció i control
Constructor: UTE COMSA-EMTE
Cap d’obra: Benjamí Mur

 PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Construcció del CEIP Baixeras a Barcelona

Candidatura: Mònica Pascual
Empresa: Tresat Coordinadores de Seguridad
Descripció: L’obra del nou CEIP Baixeres es troba ubicat al barri del Raval de Barcelona. Inicialment es pretenen conservar les diverses façanes si bé el seu estat obliga al seu enderrocament i la modificació del projecte. L’edifici original és del 1861 i va ser encarregat per Ramon Casas (pare del famós pintor) a l’arquitecte Felip Ubach, que el va projectar amb un marcat estil neoclassicista. Va ser una obra de desconstrucció i construcció on es van haver d’adoptar procediments de treball i mesures preventives a mesura que va avançar l’obra, atès el desconeixement real sobre l’estat de les estructures que es té en aquest tipus d’obres. Després de tres anys d’obres, tan sols es va haver de lamentar un accident lleu.

 Ubicació: c/Nou de Sant Francesc, 9-13 i c/Rull, 8-14 de Barcelona
Promotor: Infraestructures Cat
Project manager: Rafael Capdevila (Bardají-Capdevila Mng BCN)
Projecte i direcció d’obra: Ferran Blasco
Direcció d’execució: Rafael Capdevila (Bardají-Capdevila Mng BCN)
Coordinació de seguretat: Mònica Pascual
Constructors: Obrascón Huarte Lain
Cap d’obra: Jordi Ollé 

PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 EX AEQUO A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

Software STC per al càlcul d’estintolaments en estructures de formigó

Candidatura: Jordi Garcia, Francesc Moret i Mireia Conesa
Empresa: Encofrats Alsina
Descripció: Aquest nou soft és fruit d’un projecte d’investigació conjunt entre empresa i universitat. Es tracta d’una potent eina que, tot calculant els estintolaments, ajuda al compliment de la normativa EHE-08 i permet, en fase de projecte, definir el procediment constructiu que cal emprar. En fase d’execució d’obra, la seva aplicació optimitza els equips d’obra i ajusta els terminis d’execució. A més, aporta un nivell més alt de seguretat. És la primera eina d’aquestes característiques posada al serveis dels responsables de l’execució de l’obra.

Nom del producte: Software STC amb simulació de procés constructiu per al càlcul d’estintolaments en estructures de formigó armat
Empresa: Alsina Soluciones en Encofrados
Candidats: Jordi Garcia, Francesc Moret i Mireia Conesa 

 

PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 EX AEQUO A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

BRICK-TOPIA

Candidatura: Josep Brazo, Marta Domènech, David López i Mariana Palumbo

Descripció

Bricktopia és el projecte efímer guanyador en la categoria Build-it del Festival Internacional d’Arquitectura EME3, celebrat al juny del 2013 a Barcelona. El pavelló planteja la vigència contemporània del sistema tradicional de la volta de maó de pla, de molta tradició a Catalunya i àmpliament utilitzat arreu del món. És un sistema sostenible, de ran versatilitat formal i funcional i alhora ofereix la possibilitat de ser construït en països en vies de desenvolupament tot oferint avantatges econòmiques en relació a d’altres sistemes. 

Ubicació: c/Sant Adrià, 20, Barcelona
Promotor: Festival Internacional d’Arquitectura EME3
Projecte: Marta Domènech, David López i Mariana Palumbo
Constructors: SAPIC, Constructora de Calaf, Cots i Claret, Urcotex, Closa Alegret
Cap d’obra: Josep Brazo 

MENCIÓ ESPECIAL PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 A LA INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT

Rehabilitació integral de l’edifici d’oficines Alta Diagonal

Candidatura: Jordi Badia i Xavier Ferran
Empresa: BAAS Arquitectura

Descripció: Rehabilitació integral d’un edifici d’oficines dels anys 90 amb projecte dels arquitectes Fargas i Tous, per millorar-ne l’eficiència energètica, reduir els costos de manteniment, aconseguir la certificació LEED i actualitzar la seva imatge pública. La intervenció consisteix en la substitució completa de les màquines de clima i actuacions puntuals en la façana i els espais comuns, especialment a l’accés de l’edifici i el lobby per tal d’aconseguir espais més diàfans, lluminosos i confortables gràcies a l’ús del color blanc i la fusta.

Ubicació: Diagonal 640, Barcelona
Promotor: Privat-DEKA Inmobiliaria Cristalia
Project manager: Jordi Cuadras
Projecte i direcció d’obra: Jordi Badia
Direcció d’execució: Xavier Ferran
Coordinació de seguretat: Enric Pardo
Constructors: G56 Construcción, IMTECH, Inbisa Construcción, Sades de Electrificaciones y Suministros
Caps d’obra: Angel Jimenez, José Maria Roca, Manuel Rosado i Agustí Haro 

 MENCIÓ ESPECIAL PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 A LA INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT

Restauració i adequació del Pavelló d’Administració del recinte modernista de Sant Pau

Candidatura: Joan Nogué, Joan Puig, Lluís Camí i Albert Peñarando, Fèlix López, Txema Onzain
Empreses: Nogué Onzain López Arquitectes i QEstudi

Descripció: El Pavelló de l’Administració ha estat des de sempre l’edifici d’entrada al recinte hospitalari modernista projectat per Lluís Domènech i Montaner. Una porta d’accés i punt neuràlgic de serveis comuns i de gestió. Calia restaurar l’edifici per adequar-lo als nous usos previstos per la fundació segons el programa de necessitats per a l’explotació de serveis destinats al mateix recinte i a la ciutat en general. El treball realitzat  exemplifica la imponent tasca feta per tants bons equips tècnics en els diferents espais que conformen un dels conjunts patrimonials més importants del modernisme català.

 

Ubicació: Sant Antoni Maria Claret, 167 de Barcelona
Promotor: Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Project manager: Fira 2000
Projecte i direcció d’obra: Joan nogué, Txema Onzain i Fèlix López
Direcció d’execució: Joan Puig, Lluís Camí i Albert Peñarando
Coordinació de seguretat: Joan Puig
Constructors: FCC, Sapic, Teyco, Emcofa-Calaf, Grupo Soler, Constructora de Calaf i Sogesa
Caps d’obra: Pep Brazo, Josep Sumarroca, Sergi Prat, Eduard Estruc, Joan Miquel, Joan Pujol, David Guerrero, Jordi Estany i Ferran Valero 

PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014 A LA INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT

Reestructuració del carrer Enrajolats de Tarragona i el seu entorn

Candidatura: Carlos Brull, Jordi Segura i Joan Alonso Gimenez

Descripció: La proposta integra en una solució formal singular i acurada tres aspectes complexos com són la regeneració urbana d’un àmbit singular del nucli històric de Tarragona, la resolució del problema funcional de la trama urbana existent (accessos, trànsit) i la posada en valor i protecció de les restes romanes del circ que és patrimoni mundial de la UNESCO, ubicades al subsòl i en la zona adjacent.

Ubicació: Part alta de Tarragona
Promotor: INCASOL i Ajuntament de Tarragona
Projecte i direcció d’obra: Carlos Brull, Jordi Segura i Jordi Vila
Direcció d’execució: Joan Alonso
Coordinació de seguretat: Joan Alonso
Constructors: NaturGrup
Caps d’obra: Xavier Civit i Manel Margalef 

 

 

PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2014. CANDIDATURES SELECCIONADES I FIINALISTES

 

 

 CATEGORIA DIRECCIÓ I/O GESTIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA
D29. Edifici corporatiu Torre Puig a la Plaça Europa de L’Hospitalet de Llobregat finalista
Candidatura: Josep Maria Forteza, Víctor Forteza, Marí Santana i Aleix Sampériz
Empresa: Tècnics G3
D12. Nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya finalista
Candidatura: Gabriel Valeri, Miguel Roldán, Mercè Berengué, Jaume Fleta, Isabel Royo i Anna Jorba
Empreses: Valeri Consultors, Roldán + Berengué, Projects & Facilities Management
D9. Reforma de La Violeta com a centre de cultura popular a Gràcia finalista
Candidatura: Víctor Forteza, Manuela Vila i Jesús Sánchez
Empresa: Tècnics G3
D3. Edifici Born Centre Cultural i urbanització dels entorns
Candidatura: Marçal Roig, Oriol Esteller, Andreu Teruel i Natividad Ramos
Empresa: Construcció i Control
A1. Seu del consell regulador dels vins amb DO Ribera del Duero
Candidatura: Salvador Segura i Nacho Chóliz
Empresa: Ardèvol Consultors Associats
D7. Nou CEIP Baixeres a Barcelona
Candidatura: Rafael Capdevila i Ferran Blasco
Empresa: Bardají-Capdevila Management Barcelona i BOGOM
D20. Nou edifici Fondo a Santa Coloma de Gramenet
Candidatura: Josep Maria Forteza, Víctor Forteza i Javier Chaves
Empresa: Tècnics G3 
D2. Seu central del Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès finalista
Candidatura: Jaume Bach, Eugeni Bach i Jesús Montero de Novoa
Empresa: Bach Arquitectes
D1. Aparcament i àrea logística al Mercat de Sant Josep-La Boqueria de Barcelona
Candidatura: Federico Giacomelli, Joan Portet i Daniel López
Empresa: PCG Arquitectura e Ingeniería
D8. CEIP Sant Martí a la Rambla del Poblenou finalista
Candidatura: Albert Lacasa, Roger Marin i David Ortega
Empresa: QEstudi 29 Assessorament Tècnic
D16. Escola Mediterrània a la Barceloneta
Candidatura: Lluís Dilmé, Xavier Fabré, Dídac Dalmau, David Morros, Aleix Alexandre i Àlex Fraile
Empreses: Dilmé & Fabré Arquitectes, Dalmau-Morros Tècnics i Pera Pardina Consultores
D21. Balmes Multicines a Barcelona
Candidatura: Enric Mir, Robert Mir i Ramon Garriga
Empreses: MMass Arquitectura i UT22a
D23. Pavelló de La Mercè al recinte històric de l’Hospital de Sant Pau
Candidatura: Salvador Segura i Sònia Doix
Empresa: Ardèvol Consultors Associats
D15. Ampliació de la Fundació Universitària del Bages a Manresa
Candidatura: Alejandro Moreno i Salvador Segura
Empreses: Ardèvol Consultors Associats
D13. Edifici de 168 habitatges Porta Nord de L’Hospitalet de Llobregat
Candidatura: Avelino Alcocer, Òscar Rodríguez i col·laboradors
Empresa: Arquitectura Tècnica Sequoia
 D6. Estudi d’escultura i pintura Arranz Bravo a Valldoreix
Candidatura: David Morros
Empresa: Dalmau-Morros Tècnics
 
 
CATEGORIA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
C4. Reforma de l’edifici La Violeta de Gràcia
Candidatura: Santiago Torras
Empresa: SGS Tecnos
C3. Construcció del CEIP Baixeras a Barcelona finalista
Candidatura: Mònica Pascual
Empresa: Tresat Coordinadores de Seguridad
C5. Poliesportiu municipal Les Moreres a Esplugues de Llobregat finalista
Candidatura: Daniel Roldan i Natàlia Crespo
Empresa: SGS Tecnos
C1. Ampliació de l’Hospital Prínceps d’Espanya (Fase II) a Bellvitge finalista
Candidatura: Michel Rodellas
 
  CATEGORIA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ
I33. Reforma de façana i coberta del Celler Mas Martinet de Falset finalista
Candidatura: Pere Llimargas, Mireia Torras, Albert Puy, Miquel Escobar i Sara Pérez
Empreses: pas14 Arquitectures i xarxa EcoArquitectura
I41. Fase de fonamentació de la reforma del Mercat de Sant Antoni finalista
Candidatura: Pere Joan Ravetllat, Carmes Ribas, Olga Schmid, Arnau Teruel i Iván Perea
Empreses: Ravetllat-Ribas Arquitectes i Esteyco
I40. Tanca d’obra flexible i reciclable
Candidatura: Josep Poll
I39. Software STC per al càlcul d’estintolaments en estructures de formigó finalista
Candidatura: Jordi Garcia, Francesc Moret i Mireia Conesa
Empresa: Encofrats Alsina
I5. BRICK-TOPIAfinalista
Candidatura
: Josep Brazo, Marta Domènech, David López i Mariana Palumbo
I2. Programa Altra Plus per a la qualitat dels projectes i intervenció en edificis
Candidatura: Enric Heredia
Empresa: Altra
I30. Larixhaus, aplicació de sistema prefabricat de fusta i palla per a la construcció d’habitatge
Candidatura: Maria Molins, Oriol Martí, Albert Fargas, Oliver Style, Manuel Garcia i Nacho Martí
Empreses: Farhaus, ProGETIC i Cooperativa Klimark
 I17. Centre d’Oci KOA a Lleida
Candidatura: Sergi López i Emili Manrique
I11. Casa GG a Camallera
Candidatura: Sergi Serra i Marta Adroer
Empresa: Sergi Serra Casals & Marta Adroer Puig Arquitectes
 
 CATEGORIA INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS

 R25. Rehabilitació integral de l’edifici d’oficines Alta Diagonal finalista
Candidatura: Jordi Badia i Xavier Ferran

Empresa: BAAS Arquitectura & Bovis Lend Lease

 R21. Restauració i adequació del Pavelló d’Administració del recinte modernista de Sant Pau finalista
Candidatura: Joan Nogué, Joan Puig, Lluís Camí i Albert Peñarando
Empreses: Nogué Onzain López Arquitectes & Qestudi
 R8. Restauració del Castell de Montsoriu finalista
Candidatura: Ramon M. Castells, Eulàlia Marquès i Joan Antoni Rodon
R1. Reestructuració del carrer Enrajolats de Tarragona i el seu entorn finalista
Candidatura: Carlos Brull, Jordi Segura i Joan Alonso Gimenez
R29. Restauració de la Torre Aigües del Besós
Candidatura: Joan Olona, Guillem Torres, Antoni Vilanova, Eduard Simó i Mercè Tatjer
R18. Museu del Suro de Palafrugell finalista
Candidatura: Glòria Piferrer, Santi Orteu i Xavier Farré
Empresa: OP / TEAM
R4. Born Centre Cultural
Candidatura: Enric Sòria, Xavier Pazos i Joaquim Maria Pamies
R27. Rehabilitació i adequació del Pavelló de Sant Leopold de l’Hospital de Sant Pau
Candidatura: Xavier Guitart
Empresa: Guitart Arquitectura i Associats
R20. Restauració, rehabilitació i adequació del Pavelló de La Mercè de l’Hospital de Sant Pau
Candidatura: Salvador Segura i Sònia Doix
Empresa: Ardèvol Consultors Associats 
R5. Reforma d’habitatge Can Agell Vell a Palau Solità i Plegamans
Candidatura: Juan Carlos Ambel i Carla Habif Hassid
R14. Reforma de La Violeta com a centre de cultura popular a Gràcia
Candidatura: Víctor Forteza, Manuela Vila i Jesús Sánchez
Empresa: Tècnics G3
R30. Restauració i adequació de túnels de connexió en el recinte historic de l’Hospital de Sant Pau
Candidatura: David Morros
Empresa: Dalmau-Morros Tècnics