Premis Catalunya Construcció 2017

 

 

El paisatge mariner del Barcelona Nautic Center va acollir el passat 6 de juliol la cerimònia de lliurament de la 14a edició dels Premis Catalunya Construcció, que va tenir lloc en el marc de la Nit de la Construcció organitzada pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB). A l’acte hi van assistir prop de 500 persones, professionals i empresaris del sector de la construcció.

Guanyadors Premis Catalunya Construcció 2017


PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

Sistema de drenatge d’aigües pluvials al centre comercial The Style Outlets de Viladecans.

Candidatura: Enric Batlle, Joan Roig, Helena Salvadó, Eirene Presmanes, Diana Calicó, Elisabeth Torregrosa, Iván Sánchez i Antoni Monté

Descripció: Treball realitzat per a l’execució del sistema de drenatges d’aigües pluvials en una obra de 45.400 m2 d’edificació i 41.500 m2 d’urbanització. La particularitat de la intervenció rau en el disseny d’un sistema de drenatges urbans sostenibles (SUDS) que permet aprofitar el 100% de l’aigua de pluja de la parcel·la i evita el seu vessament a la xarxa, en una zona tan sensible amb els problemes ocasionats per les avingudes i desbordaments de les rieres.

Valoració del jurat: El jurat ha valorat molt positivament el treball d’un equip de tècnics innovador i valent, que ha sabut reunir elements ja existents en el mercat per combinar-los i dotar-los d’un nou sentit en un projecte brillant i ben executat, que serveix com a exemple i model de com resoldre espais que sovint apartem com a residuals: els aparcaments de grans superfícies comercials. En aquest cas, la superfície destinada a l’aparcament de vehicles s’integra al conjunt del projecte i alhora fa una aportació valuosa i efectiva en la resolució de problemes mediambientals.

MENCIÓ ESPECIAL A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

Piloedre: fonament prefabricat, desmuntable i reutilitzable per a estructures lleugeres.

Candidatura: Núria Sauleda i Juan José Rosas
Empresa:2p Pilotes

Descripció: El Piloedre és una peça prefabricada de fonamentació pensada com a solució alternativa per a estructures lleugeres a les tipologies tradicionals. Està dissenyat amb criteris d'ecoeficiència amb una utilització òptima dels materials que el componen, a més de ser desmuntable i reutilitzable. El sistema comporta un impacte mínim en el punt d'instal·lació i manipulació ràpida i fàcil, mitjançant maquinària manual. Està format per quatre barres d'ancoratge al terreny inclinades i entrellaçades entre sí. Un bloc de formigó armat connecta les barres per la part superior i incorpora els mecanismes de connexió amb l'estructura. En la instal∙lació del Piloedre no s'utilitza injecció de beurada ni morter de ciment.

Valoració del jurat:El jurat ha valorat l’actitud innovadora de l’empresa 2PE Pilotes de Sant Cebrià de Vallalta, especialitzada en fonaments especials per a petits espais, que ha creat un producte que dóna solució a problemes de fonamentació per a les construccions lleugeres i/o provisionals. I ho fa mitjançant una solució que resol de manera intel·ligent, pràctica i fiable el procés d’instal·lació, que es fa sense l’ús de maquinària, es pot desmuntar fàcilment i pot ser, fins i tot, reutilitzable.

PREMI EX AEQUOA LA INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT

Espai Bombers Parc de la Prevenció de Barcelona

Candidatura: Enric Peña, Miguel Roldán i Mercè Berengué

El projecte ha consistit en la rehabilitació integral, conservació i adequació dels elements tipològics més importants de l’antic parc de bombers del carrer Lleida, pioner a Espanya i construït amb motiu de l'Exposició Internacional del 1929. Per albergar el nou programa s’ha ampliat la superfície un 30%, s’ha optimitzat l'espai de circulació i s’ha incrementat la permeabilitat visual entre les diferents naus. La transformació es concentra en la substitució de la nau posterior: de 2 plantes s’amplia a 4. Constructivament i estructuralment, se substitueix el mur de maó cec frontal al pati per una cortina de perfils metàl·lics de la qual pengen els tres nous forjats i la coberta

Valoració del jurat:El jurat ha valorat molt positivament un projecte sorprenent amb un resultat que és senzill només en aparença, que intervé amb respecte pel preexistent, sense renunciar a introduir aquells elements que transformen l’edifici en una obra capaç d’acollir un nou ús i una nova vida. Amb una proposta estructural agosarada, el resultat presenta formes equilibrades i sense estridències, traspassant tot el protagonisme al contingut que s’exposa en la seva gran nau central. La resolució del projecte esdevé igualment un homenatge a la tasca esforçada, pionera i en tantes ocasions heroica dels bombers de Barcelona.

PREMI EX-AEQUO A LA INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT

Església de Santa Maria de Vilanova de la Barca.

Candidatura: Laia Renalies, Carles Serrano, Leticia Soriano, Roger Such i Baldomer Ric

Descripció: L'antiga església de Vilanova de la Barca (Segrià) és un edifici gòtic del segle XIII que va quedar en bona part destruït l’any 1936 a causa dels bombardejos patits durant la Guerra Civil espanyola. Des de llavors, l'església es trobava en un estat de ruïna general i només conservava dempeus l'absis de la capçalera, alguns fragments dels antics murs de les naus i la façana occidental. L'objectiu principal de la intervenció ha consistit en la restitució de la forma original de l'església i la seva transformació en una nova sala d’ús polivalent. La part més important del projecte s’ha concentrat en el cobriment de l'espai interior.

Valoració del jurat:El jurat ha destacat la gran sensibilitat amb la qual s’ha actuat en aquesta obra, que aborda amb intel·ligència i alhora amb humilitat l’important repte de retornar a la vida un edifici històric pràcticament en estat de ruïna. Amb un pressupost molt ajustat que ha obligat a adoptar solucions enginyoses amb materials senzills, s’aconsegueixen els objectius d’adequació a un nou ús i alhora de respecte al patrimoni monumental. En aquest sentit, cal assenyalar el delicat treball realitzat amb els tancaments ceràmics i la coberta, amb solucions que estableixen un intens diàleg amb els murs existents. L’equip guardonat el composen joves professionals amb les idees mols clares i als quals espera un futur prometedor.

PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Remodelació del pavelló municipal de la Rambla del Carmel de Barcelona

Candidatura:
Annaïs Soler

Descripció:L'actuació completa a l’interior de l’edifici amb treballs a gran alçada, en espais confinats, espais reduïts, obertura de forats a l’estructura existent per a la creació d’accessos nous, ubicació de noves escales fetes in situ i prefabricades. Tota una diversitat de tasques a executar que ha fet aparèixer a l’obra una gran varietat d’empreses que s’han hagut de coordinar adequadament. La ubicació de l’obra ha comportat una forta interferència amb la vida del carrer i per tant afectació a tercers, així com la mobilitat interior. Es va fer una notable actuació de desamiantat de l’edifici existent. L’obra havia de durar 9 mesos i es va acabar acaba en 16, també per motius de projecte, ja que es van fer dues modificacions en el transcurs de l’obra que varien substancialment el pressupost i la duració. Tot i la durada i dificultat de l’obra no es va produir cap incident ni accident durant l’obra.

Valoració del jurat: El jurat destaca l’actuació professional d’una coordinadora jove que ha hagut de lluitar contra tot un seguit d’amenaces internes, com l’aparició de l’amiant; externes com l’afectació al trànsit de vianants i moltes altres com ara la limitació de sobrecàrrega sobre el sostre del poliesportiu que va obligar a resoldre el pas de màquines o l’emmagatzematge de material. El treball s’ha desenvolupat amb professionalitat i rigor i amb un alt nivell de qualitat.

MENCIÓ ESPECIAL A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Nou edifici de cristal·lització de sal vacuum per compressió mecànica a Súria

Candidatura: Antonio Garcia, Cristina Oliva, Angel Garcés i Fulgencio Dàvila

Descripció: Treballs amb una durada de 3 anys per prevenir els riscos en l’execució d’un singular edifici de producció industrial de nova construcció. Es va coordinar el nou projecte amb el centre productiu en servei, evitant que les afectacions de les obres, posessin en perill el centre de producció i també protegint els treballadors dels riscos existents. Va caldre una important actuació de la coordinació de seguretat per aconseguir aquest objectiu en una obra de gran complexitat estructural, per això es va promoure l’aplicació de tècniques d’inducció a la prevenció, amb xerrades curtes toolbox. S’han mantingut uns índex d’accidents excel·lents per a la magnitud i complexitat de l’obra i es va mantenir l’activitat del centre productiu sense produir cap impacte.

Valoració del jurat:El jurat considera que s’ha dut a terme un treball de coordinació de seguretat impecable en una obra de tipus industrial de gran complexitat tècnica. L’obra ha estat executada per dues empreses d’àmbit internacional que han aportat nous punts de vista i protocols d’actuació en prevenció de seguretat que han enriquit la llarga experiència de l’equip de coordinació.

PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE

Sala Becket, obrador internacional de dramatúrgia

Candidat:
David Morros

Descripció: El projecte s’ubica a l’antiga Cooperativa de Consum Pau i Justícia al barri de Poblenou de Barcelona, un club social molt present en la memòria dels veïns d’aquest barri. L’edifici s’ha adaptat al nou programa requerit: un teatre i centre de dramatúrgia, un lloc per celebrar la creació teatral. La dificultat en la gestió del projecte ha estat poder encaixar una arquitectura molt manual, tot respectant moltes de les restes de l’edifici antic, amb una propietat més de la vessant artística que tècnica, un pressupost molt ajustat i una limitació de termini marcada. El resultat és una obra amb segell propi i de referència per a la ciutat de Barcelona

Valoració del jurat:El jurat ha valorat molt positivament la tasca que ha dut a terme el project en una obra d’aquestes característiques, la qual ve a demostrar els beneficis de la direcció integrada en la consecució d’una obra que sense ella cabria emmarcar-la en el concepte d’artesania. L’aplicació dels criteris de planificació, coordinació i control s’ha fet no sense dificultats i ha representat un ferm suport a una correcta direcció de l’execució de l’obra.

PREMI A LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

Edifici corporatiu a Diagonal 191 al 22@ de Barcelona

Candidatura: Jesús Hernando i Daniel Fernández

Descripció: L’edifici corporatiu d’oficines de Diagonal 191 es va dissenyar com un volum pur i minimalista, responent a la necessitat particular d’edifici homenatge a aquesta via principal de Barcelona. Amb capacitat de més de 1.000 persones i un programa funcional repartit en dues torres d’11 i 18 plantes arriba als 72 m d’alçada oferint un contrapunt icònic. Cal destacar-ne l’adaptació de la direcció a la planificació prèvia dels treballs, així com a una reducció de terminis sobrevinguda. També el suport en els canvis de projecte de construcció ascendent-descendent, el canvi de façana a un sistema modular o la subdivisió de l’obra en 4 paquets. Destaca finalment la supervisió per aconseguir la certificació Leed Gold i la coordinació de tots els integrants i el treball en equip.

Valoració del jurat:El jurat destaca el nivell de qualitat aconseguit en un edifici de promoció privada que ha d’adaptar-se a les condicions i particularitats del client. Del termini previst inicialment de 24 mesos per a la fase d’obra, degut al procés de licitació i la necessitat de l’arrendatari de traslladar-se en un termini més curt, les previsions d’execució es van reduir a 17 mesos, que va obligar canviar el procés d’obra tradicional pel top-down, amb una mitjana de 200 operaris treballant alhora, una especial vigilància per no afectar els edificis adjacents i l’execució simultània de diferents treballs de manera no convencional. El resultat ha estat la resolució satisfactòria d’una obra complexa, amb una direcció d’execució que ha aconseguit resoldre amb excel·lència una difícil situació de partida plantejada pel client.

PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU

Rehabilitació, restauració i canvi d’ús de la zona nord de l’antiga fàbrica Can Balsach de Sabadell

Candidat:
Jordi Rocabert, de l’Escola La Salle

Descripció:L’actuació del projecte és fa sobre l’antiga fabrica tèxtil de Can Balsach, al barri de la Creu Alta de Sabadell, que és troba en aquets moments en desús i en fase de deteriorament. L’edifici està catalogat i es patrimoni històric industrial datat a principis del segle XX. El projecte consta d’actuacions com ara obra nova, rehabilitació, restauració i conservació. Al mateix temps s’han tingut molt presents al llarg de tot el procés aspectes com el respecte pel medi ambient, la no generació de residus, el consum mínim de CO2 durant l’execució de l’obra i l’eficiència energètica de l’edifici final. La complexitat del conjunt de tots aquests factors i aspectes en un sol projecte, comporta un detallat programa de control, de gestió, de organització i de tenir molt clar el resultat final que es vol assolir.

Valoració del jurat:El jurat destaca la qualitat i el detall assolit en aquest treball que recull amb claredat la complexitat del conjunt de tots els factors que influeixen en la redacció d’un projecte de rehabilitació, reutilització i conservació del patrimoni, amb un acurat detall sobre el programa de control, gestió i organització que han estat molt ben detallats en el projecte.

MENCIÓ ESPECIAL AL TREBALL FINAL DE GRAU

Estudi metodològic dels sistemes SATE per a rehabilitacions energètiques

Candidata:
Rosa Maria Pérez Garcia, de L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC)

Descripció: El treball està enfocat en la realització d’un estudi metodològicdels sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) que avui dia podem trobar al mercat i, més concretament, se centra en els diferents materials aïllants amb els que el podem dur a terme. El treball està estructurat en cinc blocs que comprenen des dels components que formen el SATE i la seva correcta posada en obra, fins a comparatives entre els materials aïllants quant a les seves prestacions, sostenibilitat e impacte ambiental mitjançant un recull de dades obtingudes de diferents fonts. Altres punts interesants que s’estudien al treball són avaluar quins espessors necessitaríem segons el CTE dels materials estudiats per les zones climàtiques de Catalunya i un recull de fotografies que mostra l’estat actual d’edificis rehabilitats amb SATE per veure com es comporten amb el pas del temps.

Valoració del jurat:El jurat considera que s’ha dut a terme un treball de coordinació de seguretat impecable en una obra de tipus industrial de gran complexitat tècnica. L’obra ha estat executada per dues empreses d’àmbit internacional que han aportat nous punts de vista i protocols d’actuació en prevenció de seguretat que han enriquit la llarga experiència de l’equip de coordinació.


PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Oriol Bohigas, arquitecte i urbanista

El jurat acorda atorgar el Premi Especial a la Trajectòria Professional 2017 a Oriol Bohigas i Guardiola (Barcelona, 1925), arquitecte i urbanista, responsable de la transformació urbanística de Barcelona que va permetre a la ciutat esdevenir seu del jocs Olímpics d’estiu de 1992, dels quals celebrem enguany el 25 aniversari.


Oriol Bohigas i Guardiola (1925) es va graduar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, centre del qual va esdevenir director l’any 1977 i que abandonà el 1980 per esdevenir delegat de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona i posteriorment conseller urbanístic de la ciutat.


Com a arquitecte, l’any 1951 va fundar junt amb altres arquitectes el Grup R, amb l’objectiu de recuperar la modernitat en l’arquitectura catalana en la postguerra espanyola. S’associà amb Josep Martorell i David Mackay per formar l’estudi d’arquitectura MBM Arquitectes, que més tard completaran Oriol Capdevila i Francesc Gual. Amb ells va fer projectes com ara el grup d’habitatges a la Ronda del Guinardó a Barcelona, l’Escola Garbí o la seu de l’Editorial Destino a Badalona. Destaquen igualment la Vila Olímpica i el Port Olímpic de Barcelona, l’edifici d’oficines Palau Nou de la Rambla, la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona, el Tecnocampus de Mataró o el Disseny Hub (DHUB) ubicat a la Plaça de les Glòries.

Regenerador de l'espai públic

Oriol Bohigas va exercir també el càrrec de regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, va ser membre fundador del grup editorial Edicions 62, president de la Fundació Joan Miró i president de l’Ateneu Barcelonès, càrrec des del qual va iniciar la rehabilitació i millora de l’edifici i de la seva biblioteca. És també autor de nombrosos assaigs i monografies.

Dins d’aquesta àmplia i intensa trajectòria professional, el jurat dels Premis Catalunya Construcció ha volgut destacar el seu paper impulsor en la regeneració de l’espai públic i la construcció de la Barcelona de finals del segle XX, així com de la tasca duta a terme a favor de la reforma i la modernització de l’ensenyament de l’arquitectura durant la seva etapa al capdavant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.


Acta Jurat Premis Catalunya Construcció'17

Video de la jornada

 

 

Candidatures seleccionades i finalistes dels Premis Catalunya Construcció 2017

 

Direcció de l'execució de l'obra

 Escola dels Encants de Barcelona FINALISTA!
Olga Mèliz
 Complex esportiu Torre Roja de Viladecans FINALISTA!
José Luis Montero

 Ampliació de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona FINALISTA!

Miquel Griera

 Edifici corporatiu d’oficines al Campus Audiovisual 22@ FINALISTA!

Jesús Hernando i Daniel Fernández

 Nou mercat d'abastaments de Sant Adrià del Besòs
Josep Codinas i Rosa Astals
 Edifici A del Campus Diagonal-Besòs de Barcelona
Justo Hernanz, Alejandro Falcones, Javier Amador i Susana Leal
 Escola Hamelin al Poblenou de Barcelona
Jordi Escoriza
Seu central de Pull & Bear a Narón (A Corunya) FINALISTA!
Diana Calicó
Estadi municipal de futbol de Badalona
Daniel Serra i Eduard Rodero
Sala Beckett, obrador internacional de dramatúrgia a Barcelona
Xavier Badia
Mercat del Ninot de Barcelona
Gonzalo Santos
Institut Lluís de Requesens a Molins de Rei
Rafael Capdevila
Remodelació de les Piscines de l’Escorxador a Sant Feliu de Llobregat
Mònica Mauricio
 

Direcció integrada de projecte

 

  Sala Beckett, obrador internacional de dramatúrgia a Barcelona FINALISTA!
David Morros
 Rehabilitació de 127 edificis a Skikda (Algèria) FINALISTA!
 Oriol Marin, Jordi Jané, Josep M. Gordi, Carles Bárcena, Aleix Jané, Núria Garcia (Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió)

 

Coordinació de seguretat i salut

 

 Reforma i ampliació de 'La Rotonda' a Barcelona FINALISTA!

Alberto Roás, Jordi Cabedo, Albert Bastús i Josep Miquel Garrell (Departament de Qualitat, Seguretat i Medi ambient de Núñez i Navarro)

 Nous equipaments a la fàbrica Alchemika a Barcelona FINALISTA!

Jesús Fernández

 Remodelació del pavelló municipal Rambla del Carmel a Barcelona FINALISTA!

Annaïs Soler

 Edifici de cristal·lització de sal vacuum per compressió mecànica a Súria FINALISTA!

Antonio García, Cristina Oliva, Angel Garcés i Fulgencio Dávila

 Centre comercial The Style Outlet a Viladecans 
Elisabeth Torregossa i Àlex Gràcia
 Projecte Nau Lift fase 2 de Braun Medical a Rubí
Òscar Gràcia
 Nous Jutjats de Balaguer
Mercè Martín  

 

Innovació en la construcció

 

 Piloedre: fonament prefabricat, desmuntable i reutilitzable per a estructures lleugeres FINALISTA!
Núria Sauleda i Juan José Rosas
 Nou envà Wallinvent FINALISTA!
Enrique Ibáñez 
 Centre comercial The Style outlet a Viladecans   FINALISTA!
Enric Batlle, Joan Roig, Helena Salvadó, Eirene Presmanes, Diana Calicó, Elisabeth Torregrosa, Iván Sánchez i Antoni Monté
 Rehabilitació Hotel Ohla Eixample a Barcelona
Albert Bordera i Daniel Isern
 Centre Cívic Joan Oliver de Barcelona
Felip Pich-Aguilera i Toni Floriach
 Habitatge unifamiliar de baix consum energètic a Gironella
Adrià Casajuana
  Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona
Xavier Badia, Jordi Comas i Anna Pont
 Oficines al carrer Diputació de Barcelona
Mireia Vizcaya, Ignacio Alonso i Raquel Martín
 Institut Lluís de Requesens a Molins de Rei
Enric Batlle, Joan Roig, Albert Gil i Rafael Capdevila

 

Intervenció en edificació existent

 

 Sala Beckett, obrador internacional de dramatúrgia, a Barcelona FINALISTA!
David Morros, Xavier Badia, Marc Comas, Oriol Arau, Manuel Arguijo, Miquel Gràcia , Ricard Mayol, Ricard Flores i Eva Prats
 Rehabilitació del Pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau FINALISTA!
Carles Gelpí, Carles Buxadé, Joan Margarit, Àgata Buxadé, Ramon Ferrando i Vicenç Font
 Centre d’Art Contemporani de Barcelona FINALISTA!
Francesc Bacardit, Manuel Ruisánchez, Òscar Garzón i Laura Gálvez
 Església de Santa Maria de Vilanova de la Barca FINALISTA!
Laia Renalias, Carles Serrano, Leticia Soriano, Roger Such i Baldomer Ric
 Urbanització de l'entorn del Baluard del Migdia de l'Estació de França FINALISTA!
Lola Domènech, Conxita Balcells i Modest Mor
 Espai de Bombers del carrer Lleida de Barcelona FINALISTA!
Miguel Roldán, Mercè Berengué i Enric Peña
 Urbanització del baluard de Sant Carles del Castell de Montjuïc
Jaume Casas
 Casa Coll i Regàs de Mataró
Jaume Coll, Jaume Floriach i Joan-Fèlix Martínez
 Rehabilitació d’una casa entre mitgeres a Sant Feliu de Llobregat FINALISTA!
Claudi Aguiló i Albert Domingo
 Rehabilitació de La Remunta a L'Hospitalet de Llobregat
Javier Toledo, Alfons Villareal, Pere Joan Ravetllat i Carme Ribas
 Rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat a Palafrugell
Salvador Segura, Pablo Ros i Eduard Pedret
 Ampliació del Jardí Botànic de Barcelona
Carlos Ferrater, Núria Ayala i Albert Dalmau
 Consolidació estructural i noves cobertes al Condicionament Terrassenc
Anna Busqué, Sergi Murciano, Jordi Torrente, Robert Brufau, Cristina Gil, Joan Ramon Blasco i Raul Pérez
 Reforma dels Lluïsos de Gràcia
Víctor Valls, Neus Ayza, Roger Ayza, Lluís Espinós i Ignasi Rafanell
 Reforma i ampliació de l'Escola Súnion de Barcelona
Francesc Belart
 Un jardí de pedra tallada a Peratallada
Benjamín Iborra, Marcos Parera, Jordi Espinet, Jaime Font i Carlos Dimas

 

Treball final de grau

 

 Rehabilitació, restauració i canvi d'ús de la zona nord de l'antiga fàbrica Can Balsach FINALISTA!
Jordi Rocabert. La Salle Arquitectura

 Estudi d’unions cargolades en formigó sotmeses a fatiga FINALISTA!

Marcel Venancio. Universitat Politècnica de Girona

 Rehabilitació integral de masia a Pujalt FINALISTA!
Agnes Ademà. La Salle Arquitectura

 Anàlisi i caracterització de la terra del Domo de la Universitat de Lleida FINALISTA!

Roger Martí. Universitat de Lleida

 Estudi d’estalvi energètic i reducció d’emissions de les masies de Sant Jaume dels Domenys
Rubèn Pérez. Universitat Politècnica de Girona
 Reconversió d’antic paller en societat gastronòmica
Olatz Zabaleta. Universitat de Lleida
 Rehabilitació, canvi d'ús i obra nova al Vapor Cortès de Terrassa
Víctor Oteo. La Salle Arquitectura

 Estudi metodològic dels sistemes SATE per a rehabilitacions energètiques FINALISTA!
Rosa Maria Pérez.

EPSEB - UPC

 Disseny, càlcul i projecte d'estructures d'edifici plurifamiliar a Sant Andreu
Idoia Pulido. EPSEB-UPC