Premis Catalunya Construcció 2019

L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) va acollir el passat 20 de juny la cerimònia de lliurament de la 16a edició dels Premis Catalunya Construcció, que va tenir lloc en el marc de la Nit de la Construcció organitzada pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB). L'acte va ser presidit per Damià Calvet,  conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i Jordi Gosalves, president del CAATEEB. Hi van assistir prop de 500 persones, professionals i empresaris del sector de la construcció.

Premi Catalunya Construcció 2019 a la Direcció d'execució de l'obra

Edifici d’habitatges plurifamiliar La Borda de Barcelona

Candidatura: Xavier Aumedes i Gemma Rius
Empresa: AumedesDap

L’edifici plurifamiliar d’habitatges promogut per la cooperativa La Borda, on els socis són els mateixos usuaris, consta de 6 plantes d’estructura de fusta i un sistema constructiu novedós i emergent. En el moment de la seva construcció va esdevenir l’edifici més alt del país fet amb aquesta tecnologia. S’han dissenya i executat solucions constructives per donar a l’edifici el màxim confort i estalvi energètic, assolint la qualificació energètica A. El control econòmic ha estat prioritari durant tot el procés d’execució de l’obra, des dels inicis durant la contractació i fins al final, una contractació molt paquetitzada que ha comportat la coordinació i gestió de l’obra amb 13 contractistes diferents i 7 de manera simultània.

En el seu veredicte, el jurat va destacar “el plantejament pioner d’un projecte amb una nova visió sobre el sector de l’habitatge”, així com el caràcter innovador en l’ús de la fusta com a element estructural en edificis de certa altura i que ha estat executat “amb solucions que aporten el màxim confort i estalvi energètic”.

Ubicació: Carrer Constitució, 85-89, Barcelona
Promotor: Habitatges La Borda
Project manager: José Juan Martínez Larriba
Projecte i direcció d’obra: Pol Massoni, Cristina Gamboa, Mirko Gegundez i Eliseu Arrufat (Lacol)
Direcció d’execucióXavier Aumedes i Gemma Rius (AumedesDap)
Coordinació de seguretat: Marta Serra i Xavier Aumedes
Constructors: Egoin, Aislamientos Kover, Massoni, Integral, Made of Wood, Oltapol, Orona, Pavindus, Citelum Iberica, Mcm Projects i Serveis, Noucopi, Talleres Alfa Torres, Sermac Manteniments Integrals
Caps d'obraUnai Gorroño, Americo Ferreira, Andreu Massoni, Juan Jesús Tolívia, Josep Ferrer, Josep M. Pol i Albert Macià, Gonzalo Aragón, Agustí Garcia, Marc Parera, Marc Rivera, Alejandro Fuentes i Andrés Criado
Premi Catalunya Construcció 2019 a la Direcció integrada de projecte

Nova Seu Central d’Inditex a Arteixo

Candidatura: Enric Batlle, Joan Roig, Diana Calicó, Anna Anido, Marc Torrella, Albert Gil, Eshter Diaz i Mariano Aguado
Empresa: Batlle i Roig Arquitectura

Es tracta d’un encàrrec integral de funcions en el que s’engloben les gestons amb les administracions,, gestió urbanística de les parcel·les, , projecte, direcció d’obra, direcció d’execució i coordinació de tots els agents intervinents. El valor de la feina executada es basa en la gestió i coordinació de totes les feines de l’encàrrec, les quals es desenvolupen de forma paral·lela per tal d’obtenir el producte final en el mínim temps possible i assolint una alta qualitat constructiva.

El ju-rat destaca en el seu veredicte “la metodologia de treball que ha permès realitzar una obra de tal magnitud en un temps rècord de 24 mesos i que ha finalitzat amb un altíssim nivell de qualitat”.

Ubicació: Arteixo (A Coruña)
Promotor: Inditex
Project manager: Batlle i Roig Arquitectura
Projecte i direcció d’obra: Enric Batlle, Joan Roig i Albert Gil
Direcció d’execució: Diana Calicó
Coordinació de seguretatNatalia Taracido
Constructor: Goa Invest
Cap d’obraAmador Fuentes
Premi Catalunya Construcció 2019 a la Rehabilitació Patrimonial

Rehabilitació de la fàbrica Ca l'Alier al Poblenou

Candidatura: Jaume Arderiu, Tomàs Morató, Josep Sarsanedas, Jordi Bernuz, Alberto Peñarando, Roger Marin, lluís Camí, German Lacasa, Lídia Carmona, Pau Veciana i Pedro Soto
Empreses: Arderiu & Morató arquitectes / Q-Estudi 29 Assessorament Tècnic

La intervenció realitzada a les obres de rehabilitació de l’edifici de Ca l’Alier esdevé una restauració única i la primera en la nova idea de Smart City a Barcelona. Consta d’actuacions úniques en edificació com ara la formació d’un soterrani a través d’un sistema d’enginyeria fins ara no aplicat al subsòl de la ciutat. L’edifici ha estat qualificat amb el segell LEED Platinum que certificat una petjada ambiental mínima i un ús molt eficient dels recursos futurs. Tanmateix la recuperació de l’edifici de la fàbrica ha estat curosa i respectuosa amb l’origen de l’edifici garantint en tot moment la preservació del patrimoni arquitectònic de caràcter industrial de Barcelona.

En aquesta obra, el jurat ha valorat molt positivament “la resolució brillant d’un projecte complex, amb una gran dificultat tècnica que només es pot comprendre si tenim en compte l’estat de degradació en què es trobava el conjunt”. També destaca “l’esforç per recuperar els elements que expliquen la història d’aquest interessant element del patrimoni industrial del Poblenou”.

Ubicació: c/ Pere IV, 362, Barcelona
Promotors: BIMSA per a l’Ajuntament de Barcelona
Direcció integrada de projecte: Alberto Peñarando
Projecte i direcció d’obra: Jaume Arderiu i Tomàs Morató
Direcció d’execució: Alberto Peñarando
Coordinació de seguretat:CONECTICA
Constructors: Constructora de Calaf i UTE VOPI4-Elecnor
Caps d’obra: Xavier Alvarez, David Tous i Toni Ferrer
Menció especial a la Rehabilitació Patrimonial

Rehabilitació de la Casa Burés

Candidatura: Juan Trias de Bes, Marta Pascual, Fernando Herrero, Ricardo Villoria, Macià Parès, Agnès Blanch i Elina Vilà
Empreses: TDB Arquitectura, OTècnica Arquitectònica i Estudi Vilablanch Arquitectura d’Interiors

Si la rehabilitació del patrimoni arquitectònic ja suposa en sí mateix un tipus d’obra marcada per les condicions de conservació dels elements antics, quan a més es tracta d’habitatges, les condicions esdevenen encara més exigents degut a l’obligació de l’acompliment de les condicions tècniques i d’habitabilitat que exigeixen les regulacions normatives actuals.

El jurat qualifica aquesta intervenció com “una realització que voreja l’excel·lència, realitzada amb una gran sensibilitat i respecte per als elements patrimonials, que es combinen adequadament amb la resolució d’altres espais que han de garantir el confort que exigeixen els temps actuals”.

Ubicació: c/ Ausiàs Marc 30-32 cantonada c/ Girona 12 de Barcelona
Promotors: Casa Burés Residencial / Jacinto Roqueta, Alejandro Miquel i Marcus Donalson (Bonavista)
Direcció integrada de projecte: Xavier Saumoll (Gleeds Iberica-Oproler), Mario Font i Roger Jiménez (Fontec-Urcotex)
Projecte i direcció d’obra: Juan Trias de Bes, Marta Pascual, Fernando Herrero, Jordi Perramón i Mireia Figueras (TDB Arquitectura) i Agnès Blanch (Estudi Vilablanch Interioristes)
Direcció d’execució: Ricardo Villoria i Macià Parés (Otècnica Arquitectònica)
Coordinació de seguretat:MS DOS
Constructors: Oproler / Urcotex
Caps d’obra: Francesc Coll, José Vega i Jonathan Fernández (Oproler) /Josep Brazo i Marc Ballasté (Urcotex)
Premi Catalunya Construcció 2019 a la Rehabilitació funcional

Edifici Estació de la Mútua de Terrassa

Candidatura: Marcos Barjola i Francesc Xairó
Empresa: Duran Arquitectes / Francesc Xairó i Associats

L’edifici Estació de l’antic projecte ferroviari de Vallparadís esdevé un nou punt de serveis i equipaments principalment de tipus sanitari, que es converteix alhora en un enllaç entre el parc i la ciutat. El fet de ser un edifici ubicat sota la rasant del carrer genera que des de la mateixa coberta-plaça i quasi tot el seu envolupant es trobi rodejat d’espai públic. El projecte parteix de la voluntat de dotar l’estructura existent de la millor proposta en termes funcionals, d’eficiència i de qualitat de servei a través de l’òptima configuració dels espais.

El Jurat ha valorat per a la seva elecció “l’enorme dificultat en el repte de transformar les estructures existents amb una ubicació plena de complexitat, en un centre de serveis que avui funciona de manera satisfactòria i a ple rendiment”.

Ubicació: Plaça dels Drets Humans, 1, Terrassa
Promotor: Fundació Mútua de Terrassa
Project Manager Cristina Serra i Lluís Àlvarez
Projecte: Duran Arquitectes
Direcció d'obra Pau Duran
Direcció d’execució de l'obra i coordinació de seguretat: Francesc Xairó i Marcos Barjola
Constructor: VOPI4 i Cobra
Cap d’obra: Rafael Burillo, Pere Subirana, Raúl Àlvarez i Eduardo Ferrer
Premi Catalunya Construcció 2019 a la Innovació en la Construcció

Institut Serra de Noet a Berga

Candidatura: Joan Fabregat, Avelino Alcocer, Josep Maria Fabregat, Oscar Rodríguez i Josep Malgosa
Empresa: Fabregat & Fabregat Arquitectes / Arquitectura Tècnica Sequoia

Es tracta de l’edifici públic més gran fet a Catalunya amb un sistema constructiu basat en la fusta amb la utilització de panels de fusta contralaminada CLT i assoliment d’un alt grau de sostenibilitat mediambiental i reducció de la demanda energètica. Tot el projecte es va desenvolupar amb el sistema BIM i programa de representació REVIT, la qual cosa ha permès una excel·lent optimització del procés constructiu. Quant a la producció de residus, tant per la producció industrialitzada dels panells com la posada en obra, aquesta ha estat mínima. La sostenibilitat de tot el sistema ve incrementada per la seva fàcil desconstrucció.

El jurat ha valorat molt positivament “el treball d’un equip de tècnics que ha projectat i dirigit una obra pública utilitzant bàsicament la fusta com a material estructural i de tancament amb un procés constructiu que té pocs precedents al nostre país”.

Ubicació: Pla de l’Alemany, 40. Berga
Promotor: Infraestructures de la Generalitat per al Departament d’Educació
Projecte i direcció d'obra: Joan Fabregat i Josep Maria Fabregat
Direcció d’execució Avel·lí Alcocer, Oscar Rodríguez i Josep Malgosa
Coordinació de seguretat Santiago Benítez
Constructor: UTE Romero Polo i Vías y Construcciones
Cap d’obra: Iván Santor i Andrés Rodenas
Premi Catalunya Construcció 2019 a la Coordinació de Seguretat i Salut

Complex d’habitatges plurifamiliars adossats a Gavà

Candidatura: Raúl Zapater
Empresa: GCA Arquitectes

La construcció de 8 blocs amb un total de 12 unitats d’habitatges es van executar atenent una sèrie de factors com ara un termini reduït, treballs simultanis, dificultat tècnica per la ubicació del terreny, diversitat de contractistes, visites externes i solapament de treballs amb els encàrrecs particulars dels futurs usuaris que van tenir rellevància per a les tasques de coordinació de seguretat. La unificació de criteris amb el cap d’obra, les actuacions específiques per a la reducció de riscos, la planificació de reunions amb els contractistes i industrials i el seguiment constant i detallat junt amb la direcció facultativa i la propietat van donar com a resultat la manca d’accidents a l’obra.

El jurat destaca “l’actuació professional d’un coordinador de seguretat que s’ha implicat a fons en una obra que pot semblar senzilla només en aparença. La coordinació d’activitats i empreses, el seguiment i adaptació de la seguretat a les diferents fases del procés, la preparació de protocols i el compromís a l’hora de negociar amb els diferents agents de l’obra mereixen sobradament la concessió d’aquest guardó.

Ubicació: c/ Palafrugell, 1, Gavà
Promotor: Gavá Mar Residencial
Project Manager: Marcos Camba / Gleeds Ibérica
Projecte i direcció d'obra: Lluís Escarmis
Direcció d'execució Daniel Fernández Muñoz
Coordinació de seguretat Raul Zapater
Constructors: Beta Conkret / Premium Kitchens Bach 7 Barcelona / Grupo de Interiores GTH / Catalana d’Espais Verds
Cap d’obra: Clara Camperiz i Alejandro Milla
Premi Catalunya Construcció 2019 al millor Treball Final de Grau

Canvi d’ús de la masia Cal Masover Nou a l’Hospitalet de Llobregat a Escola de Natura

Candidatura: Francisco Murillo
Empresa: Escola Politècnica Superior de l'Eficació de Barcelona

El projecte pretén rehabilitar una masia ubicada al barri de Bellvitge, al Barcelonès, que actualment es troba en estat de ruïna per restaurar-la i reconvertir-la en una escola de natura amb biblioteca, sala de projeccions i d’exposicions oberta al públic.

El jurat ha valorat molt positivament tant els objectius i plantejament de partida com la metodologia utilitzada i la seva realització. L’estudi d’estat actual, l’aixecament de l’estat actual, el diagnòstic de les patologies constructives i les propostes de reparació, així com el treball de definició del projecte han estat realitzats amb rigor i bon criteri.


Acta del Jurat dels Premis Catalunya Construcció 2019

Finalistes i Premiats 2019

Premis Catalunya Construcció 2019 al programa "Perspectives" de Catalunya Ràdio