6/10/2015
Assessoria Jurídica informa

 Correspondència títol arquitecte tècnic a grau

Publicada la Resolució per la qual es determina la correspondència del títol d'arquitecte tècnic al nivell 2 (grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.
corresponència del títol d'arquitecte tècnic

En el BOE del 2 d’octubre de 2015, s’ha publicat la Resolució  del Ministeri d’Educació per la qual es determina la correspondència de l’anterior títol d’arquitecte tècnic (títol pre-Bolonya) al nivell 2 (grau actual) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

Això permet que els actuals arquitectes tècnics puguin obtenir un certificat de correspondència del seu títol al nivell 2 (grau) del MECES, que els facilitarà l'acreditació dels efectes acadèmics i professionals que es reconeixen al títol de grau, dins i fora d'Espanya, superant les actuals dificultats per al reconeixement del veritable nivell dels seus estudis especialment a l’estranger. S’ha d’aclarir, però, que aquesta Resolució no implica que els actuals titulats en arquitectura tècnics adquireixin el nou títol de grau, sinó que mantenen el seu títol anterior. Aquesta matisació és important atès que continua sent necessari disposar d’un títol de grau per accedir al subgrup A1 de la Funció Publica.

La sol·licitud del certificat de correspondència es pot fer en qualsevol moment, a través del web del Ministeri d’Educació on indiquen els requisits necessaris per a la seva obtenció.  

Igualment, es podrà també acreditar la correspondència del títol d’arquitecte tècnic al títol de grau amb la referència de la publicació de la Resolució esmentada en el BOE, junt amb el títol oficial d’arquitecte tècnic que es disposi. 

Per a qualsevol dubte, podeu consultar amb l’Assessoria Jurídica del CAATEEB (assessoriajuridica@apabcn.cat / 93 240 20 56).