19/7/2021
Assessoria Jurídica informa

 La nova xifra límit pels pagaments en efectiu d'operacions en l'àmbit professional

Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

​Modifi​cació dels imports de pagament en efectiu, establint que no podran pagar-se en efectiu les operacions, amb un import igual o superior a 1.000 Euros o el seu contravalor en moneda estrangera, en què alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional.

Aquest import es pot incrementar fins a 10.000 quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

Aquesta limitació s'aplica a tots els pag​aments efectuats a partir del dia 11 de juliol, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l'establiment d'aquesta limitació.

Podeu consultar la normativa el següent enllaç: BOE

​Per mes informació us podeu adreçar a l'assessoria jurídica del CAATEEB.

​​