14/9/2022
Assessoria Jurídica

 Ajuts per a nous professionals autònoms de Barcelona

Convocatòria d'ajuts per cobrir les despeses del 1r any d'activitat per a col·legiats/des que s’hagin donat d’alta com autònoms a Barcelona a partir del 14 de març de 2020.


Barcelona Activa, ofereix ajuts als quals us podeu acollir els col·legiats i col·legiades que hagueu iniciat la vostra activitat professional, com autònoms a Barcelona, a partir del 14 de març de 2020 per cobrir les despeses del 1r any d'activitat. 
El criteri per determinar l'ordre d'accés a la subvenció serà l'ordre de presentació de les sol·licituts fins a l'esgotament de la partida pressupostària.

Els requisits principals són els següents:
  • Haver iniciat l'activitat professional a Barcelona, a partir del 14 del març de 2020, com a autònom (tant els adscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms-RETA com a HNA-PREMAAT), com a soci de cooperatives de treball associat, Comunitats de Béns i Societat Civil Privada (no societats mercantils).
  • Estar empadronat a Barcelona abans de l'alta fiscal
  • Trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat
  • No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries
L'import de la subvenció cobreix les despeses concretes justificades de l'activitat durant el primer any fins a un màxim de 3.000€. No s'accepta com a despeses justificables les quotes de HNA-PREMAAT.
Data límit de la sol·licitud el 30 de setembre de 2022. 

Consulteu tots requisits, preguntes freqüents​ i acced​iu ​al tràmit per fer la sol·licitut:​


Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb l'Assessoria Jurídica del Col·legi: assessoriajuridica@apabcn.cat, Tf: 932402056