Servei d'assessorament jurídic

Servei d'assessorament als col·legiats i altres integrants del Col·legi, en qualsevol matèria relativa a la professió d'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació.

Un equip d’advocades expertes i amb visió global de l’exercici professional en el sector de l’edificació atén de forma personalitzada les consultes presencials, telefòniques o per correu electrònic, relatives a:

 •  Modalitats d’exercici
 • Inici activitat professional com a liberal
 • Assessorament fiscal
 • Assessorament laboral/Seguretat Social
 • Societats professionals
 • Funcionaris i personal vinculat a l’Administració Pública
 • Contractació liberal
 • Contractació per a l’Administració
 • Atribucions professionals
 • Exercici professional
 • Responsabilitat civil i assegurances
 • Legislació específica del sector
 • Legislació relacionada amb l’exercici professional

Consulteu amb detall les matèries objecte d'aquest servei:

Consultes per correu electrònic:

Podeu adreçar les vostres consultes per correu electrònic, facilitant el vostre número de col·legiat i un telèfon de contacte

assessoriajuridica@apabcn.cat

Atenció presencial i telefònica:

 Horari:
De dilluns a dijous, de 9 h a 17 h (de 15 h a 17 h només s'atendran visites amb cita prèvia)
Divendres de 9 h a 15 h.
Telèfon: 93 240 20 56

 Atenció Oficina virtual