4/4/2022

Serveis externs: fiscal, laboral i d'impugnació de multes

El CAATEEB ha arribat a uns acords de col·laboració per oferir un servei fiscal, un servei de gestió laboral i un servei gratuït d'impugnació de multes de trànsit o retirades de carnet.

​​Servei Fiscal-MAVICA

MAVICA (C. Enric Granados 153-155, pral. 2, 08008 de Barcelona), per oferir un nou servei fiscal extern a preus avantatjosos per als col·legiats i els despatxos professionals.

Els nous serveis que ofereix MAVICA en matèria fiscal especialitzada són:

 • Consultes presencials (no atenen consultes telefòniques) Primera visita gratuïta.

  S’ha de concertar de forma prèvia la visita, trucant prèviament al T. 934 60 88 22 (MAVICA).

 • Consultes per e-mail (fiscal@mavica.es)

  Es pot concertar directament amb MAVICA un servei de consultes i recepció de respostes, a través d’una adreça de correu electrònic exclusiu per als col·legiats, a un preu fix mensual sense límit de consultes.

 • Assessorament i gestió comptable i fiscal per a professionals liberals i despatxos professionals.

  Inclou confecció de comptabilitat, confecció de declaracions tributàries periòdiques i anuals, i planificació fiscal-econòmica anual.

Existeix la possibilitat de concertar “paquets” d’aquests serveis a preus tancats.

Tarifes especials per a col·legiats

Servei Fiscal-Institut Qualitas

INSTITUT QUALITAS (C. Aribau 116-118, local, 08036 de Barcelona) T: 932388180  E-mail: august@institutqualitas.es

Ofereix preus avantatjosos per als col·legiats i els despatxos professionals  en les declaracions de la renda.

Facilitar a INSTITUT QUALITAS les següents dades i documentació: 

 • Telèfon de contacte. o Adreça de correu electrònic. o Fotocòpia de la declaració corresponent a l'exercici anterior. o Document d'autorització per obtenir les dades fiscals, facilitat per INSTITUT QUALITAS.
 • Data de validesa del DNI.
 • Documentació econòmica rellevant a efectes de la declaració.

​Aquestes dades i documentació seran lliurades a INSTITUT QUALITAS, per tal que, de forma telemàtica, s'obtinguin les dades fiscals, directament a través de la pàgina web de l´Agència Tributària, les quals seran també enviades a través de correu electrònic al titular. 

Una vegada confeccionada la liquidació de la declaració, INSTITUT QUALITAS contactarà amb cada titular, amb l'objectiu d'aclarir dubtes, requerir nova documentació o, si es considera definitivament calculada, facilitar les explicacions pertinents. 

L'últim pas a realitzar serà la presentació telemàtica de la liquidació, directament a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, independentment del resultat, enviant immediatament la justificació informàtica de la presentació al propi titular, i evitant així desplaçaments innecessaris. 

En particular, els contribuents que tinguin l'obligació de declarar els següents tipus d'ingressos: 

 • Rendiments procedents d'activitats econòmiques.
 • Rendiments de capital immobiliari.
 • Variacions Patrimonials: compra – vendes, premis, etc. 


Hauran d'aportar la documentació comptable i fiscal que justifiqui tant els ingressos com les despeses, amb l'objectiu d'evitar discrepàncies entre els diferents impostos liquidats:  llibres de registre de factures d'ingrés i despeses, llibres de registre de béns d'inversió, quadres d'amortització d'immobilitzat, Models 111 i 190, Models 115 i 180, certificats de retencions sobre ingressos per activitat professional… o qualsevol informació amb transcendència econòmica-fiscal, prestant una especial atenció a les operacions de compravenda d'immobles, ajudes a la compra de vehicles, naixement de fills, ajudes públiques… 

També serà necessària l'entrega de documentació justificativa referent als següents conceptes: 

 • Certificat de quotes de col·legis professionals.
 • Certificat de quotes sindicals.
 • Pagaments de pensions compensatòries i alimentàries.
 • Certificat d'imputació de rendes. 

​TARIFES​


Servei Laboral

L'Assessoria Júrídica també atén qualsevol tema laboral relacionat amb la professió, però disposa d'un servei extern especialitzat per derivar demandes judicials, temes de gestió i casuístiques especialitzades, aquest servei és atès per l'especialista Enric Prat i Escudé.

Servei de reclamació de multes de trànsit

Des del CAATEEB s'ha arribat a un acord de col·laboració amb el Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) per oferir als col·legiats un nou servei de reclamació de multes de trànsit.

Aquest servei, que no tindrà cost pel col·legiat, es prestarà des de les oficines del COACB amb visita prèviament concertada. S'ha de demanar a l'Assessoria Jurídic​a del CAATEEB mitjançant correu electrònic a l'adreça: assessoriajuridica@apabcn.cat o bé trucant al telèfon 93 240 20 56​