Serveis externs: fiscal, laboral i d'impugnació de multes

El CAATEEB ha arribat a uns acords de col·laboració per oferir un servei fiscal, un servei de gestió laboral i un servei gratuït d'impugnació de multes de trànsit o retirades de carnet.

Servei Fiscal

MAVICA ASSESSORS (C. Enric Granados 153-155, pral. 2, 08008 de Barcelona), per oferir un nou servei fiscal extern a preus avantatjosos per als col·legiats i els despatxos professionals.

Els nous serveis que ofereix MAVICA ASSESSORS en matèria fiscal especialitzada són:

  • Consultes presencials (no atenen consultes telefòniques) Primera visita gratuïta.

    S’ha de concertar de forma prèvia la visita, trucant prèviament al T. 934 60 88 22 (MAVICA ASSESSORS).

  • Consultes per e-mail (despatx@mavica-assessors.es)

    Es pot concertar directament amb MAVICA ASSESSORS un servei de consultes i recepció de respostes, a través d’una adreça de correu electrònic exclusiu per als col·legiats, a un preu fix mensual sense límit de consultes.

  • Assessorament i gestió comptable i fiscal per a professionals liberals i despatxos professionals.

    Inclou confecció de comptabilitat, confecció de declaracions tributàries periòdiques i anuals, i planificació fiscal-econòmica anual.

Existeix la possibilitat de concertar “paquets” d’aquests serveis a preus tancats.

Tarifes especials per a col·legiats

Servei Laboral

L'Assessoria Júrídica també atén qualsevol tema laboral relacionat amb la professió, però disposa d'un servei extern especialitzat per derivar demandes judicials, temes de gestió i casuístiques especialitzades, aquest servei és atès per l'especialista Enric Prat i Escudé.

Servei de reclamació de multes de trànsit

Des del CAATEEB s'ha arribat a un acord de col·laboració amb el Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) per oferir als col·legiats un nou servei de reclamació de multes de trànsit.

Aquest servei, que no tindrà cost pel col·legiat, es prestarà des de les oficines del COACB amb visita prèviament concertada. S'ha de demanar a l'Assessoria Jurídica del CAATEEB mitjançant correu electrònic a l'adreça: assessoriajuridica@apabcn.cat o bé trucant al telèfon 93 240 20 56