Preguntes més freqüents de l'Assessoria Jurídica

​​​​​

Recull de les preguntes i respostes més freqüents que es formulen a l'Assessoria Jurídica del CAATEEB agrupades per temes. • Vull començar a treballar per el meu compte, que haig de fer?
 • Puc treballar com assalariat i com a liberal/autònom al mateix temps?
 • Quins honoraris puc cobrar del client?
 • Es obligatori signar un contracte per escrit?
 • Que significa ser Treballador Autònom Econòmicament Depenent?
 • Model de contractes per a la prestació dels serveis com professional liberal autònom
 • Model de contracte per el Treballador Autònom Econòmicament Depenent
 • Els Treballadors Autònoms o liberals tenen dret a cobrar l'atur?
 • Puc jubilar-me i treballar a l’hora?
 • Tinc una oferta de treball com assalariat, quin tipus de contracte és el més adient?
 • Quin salari em pertoca?
 • Quin conveni col·lectiu s’aplica a la meva empresa?
 • Si treballo com assalariat, tinc responsabilitats per les feines que faig, o la responsabilitat és de l'empresa?
 • Necessito estar col·legiat i tenir assegurança de Responsabilitat Civil Professional per treballar com assalariat?
 • L’empresa està obligada a pagar la meva assegurança de Responsabilitat Civil?
 • Em poden fer signar obres sí sempre he estat fent "feines de despatx"?
 • Puc treballar com assalariat i com a liberal al mateix temps?
 • M’acomiaden quins son els meus drets?
 • M'ha de preavisar l'empresa en cas d'acomiadament?
 • M’acomiaden, signo la quitança?
 • Puc cobrar l'atur i "fer feines" pel meu compte?
 • Com puc prestar els meus serveis a l’Administració Pública?
 • Puc treballar per a alta empresa o per el meu compte si treballo per a l’Administració com funcionari o personal laboral? (legislació de les relacions del personal i incompatibilitats).
 • Haig d’estar col·legiat si tinc una relació laboral de dependendència amb l’Administració?
 • Quins requisits s’han de complir per exercir la professió de forma associada? (consulteu el text integra de la llei de societats professionals)
 • Quines particularitats més característiques tenen aquestes societats?
 • Puc barrejar en l'objecte social, una actitivat no professional, amb l'exercici de la professió?
 • Em convé treballar com autònom/liberal, o és millor muntar una societat professional?
 • Quins tipus de societat és més adient per constituir una societat professional?
 • Saps que et pots deduir la quota col·legial en la declaració de l'IRPF?
 • Quines obligacions fiscals tinc com a professional autònom o liberal?
 • Quin és el tipus de retenció en concepte d’IRPF que haig d’aplicar a les meves minutes de prestació de serveis com a Arquitecte Tècnic o Aparelladors?
 • Totes les minutes que faig, han de reflectir la retenció de l’IRPF?
 • Quin és el tipus d’IVA que haig d’aplicar a les meves minutes?
 • També quan faig la direcció d’una obra de reforma i rehabilitació?
 • Quines despeses de l’activitat com a liberal em puc descomptar en la declaració de la Renda?
 • Puc desgravar-me les despeses del vehicle? Quan i com?
 • Obligació de presentar el model 390 i el 347
 • Quadre d'atribucions professionals
 • Responsabilitat civil professional derivada de la LOE
 • Recomanacions en cas de paralització d'obra i model d'acta de paralització.
 • Que és un pèrit?
 • Es necessita una titulació especial per fer de pèrit?
 • Què vol dir ser perit “de part”?
 • Què és un perit “judicial”?
 • Què haig de fer si em nomenen “pèrit judicial”?
 • Si sóc anomenat per un jutjat, com a “perit judicial” qui m’ha de pagar els honoraris? Puc demanar provisió de fons si sóc “perit judicial”?
 • Responsabilitat civil davant de la necessitat de modificar el projecte d'una intervenció, redacatat a partir d'una inspecció ocular
 • Quines són les obligacions que tenen els arquitectes tècnics respecte el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)?
 • Plecs de cláusules d’infraestructures
 • Inscripció dels licitadors en els registres oficials de licitadors