Responsabilitat civil professional

Responsabilitat civil professional derivada de la LOE

A continuació trobareu un document que hem preparat amb el recull de les preguntes-resposta més significatives, en matèria de responsabilitat civil professional derivada de la LOE, que es van plantejar en la sessió que vam celebrar, amb motiu dels 20 anys d’entrada en vigor d’aquesta llei, per contrastar com ha estat l’experiència durant aquest temps


Consultar el document

Video de la jornada sobre responsabilitat civil derivada de la LOE