Àrea tècnica

Actualitat

17-05-2022

Contart 2022

El passat 12 i 13 de maig es va realitzar el Congrés Contart 2022 a Toledo

10-05-2022

Actualització de la guia tècnica per a l’avaluació i prevenció de riscos relacionats a l’exposició a l’amiant

L’INSST ha actualitzat la guia tècnica per facilitar l’aplicació del Reial Decret 396/2006 de 31 de març sobre disposicions mínimes de SiS als treballs amb risc d’exposició a l’amiant

02-05-2022

Nova NTP sobre l’ús d’EPI’s en treballs amb risc de caiguda en alçada

L’INSST ha publicat la NTP 1170 per facilitar la selecció dels equips de protecció individual en treballs amb risc de caiguda en alçada

29-04-2022

Ajuts per actuacions d'accessibilitat i mobilitat en els interiors dels habitatges individuals o unifamiliars

S’ha publicat al BOPB la convocatòria de l’any 2022 de subvencions per a actuacions d’acce...

29-04-2022

Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges 2022-2026 Àrea Metropolitana de Barcelona #NextGeneration

Convocatòria d'ajuts en matèria de rehabilitació del Pla de recuperació, transformació i ...