Àrea tècnica 

Actualitat

17-09-2020

Aplicació obligatòria de la modificació del CTE

A partir del 24 de setembre és d'aplicació obligatòria el Reial Decret 732/2019 de modificació del Codi tècnic de l'edificació (CTE)

16-09-2020

Subvencions a la rehabilitació d’elements comuns dels edificis a la ciutat de Barcelona per a l'any 2020

Publicada al DOGC una convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a Barcelona per l'any 2020

14-07-2020

Ajudes per a la retirada de residus que continguin amiant 2020

L'Agència de Residus de Catalunya inicia una convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

13-07-2020

Ajudes per a la rehabilitació d'edificis dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2020

Nova convocatòria per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de...

09-07-2020

Ajuts en forma de préstecs per a la rehabilitació d'edificis

Les comunitats de propietaris poden sol·licitar crèdits al 2% d'interès per a finançar obr...