9/7/2021
ITE

 Fitxes de camp de la inspecció tècnica d'edificis (ITE)

Document per a la presa de dades en les visites de reconeixement i inspecció

​​​​La ITE és un sistema de control periòdic dels edificis d'habitatges, per a verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Aquesta inspecció dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges.

L' informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE) és un document que descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns que s’indiquen en el model normalitzat d’informe, encara que s’hi hagi d’accedir per zones d’ús privatiu, i la seva qualificació. També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Per aplegar aquesta informació en el moment que el tècnic realitza la visita de reconeixement, el CAATEEB ha elaborat aquestes fitxes de camp​.

​Aquest document segueix els mateixos apartats que hi ha en el Portal Generador (dades generals i descripció bàsica de l’edifici, envolupant, sistemes constructius, deficiències, estat de conservació, accessibilitat i sostenibilitat).  

Trobareu les fitxes de camp a les eines i recursos de l'apartat de la inspecció tècnica dels edificis (ITE)

També teniu disponible un webinar on s'explica la plantilla i es donen pautes per a preparar la visita per a la redacció de la ITE​.