28/3/2022
Subvencions

 Ajuts per actuacions d’obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics de Barcelona 2022

Convocatòria de subvencions de l'ajuntament de Barcelona per a l'any 2022 per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà

​​​​​
Publicada al BOP de Barcelona del  25 de març de 2022, la convocatòria per a l’any 2022 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona. Actuacions d’obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics.

Pressupost disponible: 1.600.000 € 
Àmbit d’aplicació: Barcelona
Destinataris: Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manqui de personalitat jurídica, puguin dur a terme les obres i els projectes que motiven la concessió de la subvenció.
Terminis: Del 26 de març  fins al 15​ de novembre de 2022 o fins que s'esgoti el pressupost

Actuacions subvencionables

Els programes subvencionables són:
 • Actuacions d'interès patrimonial:  Actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric o de memòria. 
 • Actuacions d'interès per conjunt:  Es consideraran actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en un àmbit determinat i on es pugui considerar l’interès paisatgístic d’una actuació col·lectiva. Caldrà un document acreditatiu per part de l’Ajuntament del reconeixement com a conjunt de l’element, com pot ser l’aprovació d’un pla director de restauració o rehabilitació, l’aprovació d’un projecte de conjunt o reconeixement com a conjunt dins del catàleg del patrimoni o inventari reconegut per l’Ajuntament o inclosos com a conjunts d’interès en els estudis de paisatge realitzats per l’Ajuntament.
 • Locals històrics protegits (emblemàtics):  Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana.
  Per la renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. S’inclouen també com a actuacions subvencionables aquells elements interiors protegits en el catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana. 
 • ​Locals històrics no protegits:  Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.
  Es pot incloure la restauració o restitució dels elements interiors que es considerin d’especial interès.
  S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.
 • Millora de la imatge exterior en locals comercials:  Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.
  S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions descrites en el paràgraf anterior destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.

Podeu accedir a la web de Paisatge urbà per accedir a la documentació, sol·licitud i tramitació de les ajudes​, etc​.​​