14/3/2022
NEXT GENERATION

 Ajuts per la rehabilitació d'edificis públics d'entitats locals (Pirep local) 2022 #Next Generation

Publicades subvencions vinculades a actuacions de rehabilitació sostenible d'edificis de titularitat pública i d'ús públic (administratiu, educatiu, assistencial, esportiu, sanitari, cultural o de servei públic, etc.)

​​​S'ha publicat al BOE  l'Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència​​ 

L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores, requisits i procediments per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes per a la rehabilitació d'edificis la titularitat dels quals correspongui a les Entitats Locals i que estiguin o vagin a estar destinats a un ús públic.
​Pressupost disponible:  ​600.000.000 € 
Àmbit d’aplicació: Tot Catalunya.
Destinataris:  Municipis, Diputacions o entitats locals equivalents
Terminis per presentar sol·licitud : Línia 1: Del 13 de març fins al 25 d'abril de 2022 . Línia 2: Del 13 de març fins al 9 de juny de 2022.​

Requisits dels edificis

Els edificis a rehabilitar hauran de complir:
 • ​Ser de titularitat pública
 • ​Estar destinats a ús públic, a exclusió d'ús residencial habitatge públic (en tots els seus règims), i mantenir-ho destinat, almenys durant els pròxims 20 anys,  a l'ús públic.
 • Construïts abans de l'1 de gener de 2009
Requisits d'aplicació a les actuacions:
 • Reducció del 30% del consum d'energia primària no renovable
 • Reutilització, reciclatge o valorització de, almenys, un 70% dels residus no perillosos
 • Línia 1: Obres finalitzades abans del 30 de setembre de 2024
 • Línia 2: Obres finalitzades abans del 31 de març de 2026. Han de complir dos dels següents paràmetres
  • Cost total de l'obra projectada igual o superior a 500.000 €
  • Superfície a intervenir de més de 1000 m2
  • Grau d'intervenció de l'actuació sigui igual o superior a 500 €/m2

Accions i quantia subvencionable

Les actuacions subvencionables són:

 1. ​Tipus A: Eficiència energètica
 2. Tipus B:  Sostenibilitat ambiental
 3. Tipus C: Accessibilitat.
 4. Tipus D: Habitabilitat.
 5. Tipus E:  Conservació dels edificis.

Les quanties subvencionables són:

​Tipus 
​A
​100% del cost
​B,C,D,E
​85% del cost sense superar el 50 € de l'import del tipus A

L'ajut màxim per sol·licitud és de 3.000.000 €

Eines, recursos i tramitació

Disposeu dels següents recursos per preparar i tramitar les vostres sol·licituds