25/7/2022
Avantatges col·legials

 Descompte col·legial per adquirir els programes de CYPE

Aquesta és una oferta exclusiva per adquirir software per al càlcul d'estructures, gestió i rehabilitació

​​CYPE posa a disposició dels col·legiats una promoció  per adquirir el seu software per al càlcul d'estructures, gestió i rehabilitació. Disposeu de quatre paquets d'ofertes on teniu disponibles alguns programes com són:

Paquet Gestió i documentació complet + 1 any de Contracte de millores

  • Arquímedes i Control d'obra : Generadors de preus. Obra nova, Rehabilitació i Espais urbans ; Estudi de viabilitat immobiliària ; Open BIM Memòries CTE ; Projecte de demolició/ Open BIM Projecte de demolició ; Estudi de rehabilitació energètica ; Impacte ambiental. Anàlisi del cicle de vida ; Estudi de seguretat i salut ; Estudi bàsic de seguretat i salut / Open BIM Estudi bàsic de seguretat i salut ; Generador de plecs de condicions ; Pla de control de qualitat ; Estudi de gestió de residus ; Manteniment decennal ; Memòria gràfica de materials ; Detalls constructius ; Cypedoc. Llibre de l'edifici. Inclou manual d'ús i manteniment de l'edifici ; Pressupuestos y amidament de models BIM

​Paquet CYPECAD LT30 + CYPE 3D + Amidament i pressupost + 1 any de Contracte de millores

Paquet CYPE Rehabilitació Bàsic + 1 any de Contracte de millores

  • Modelat BIM : CYPE Architecture ; Open BIM Layout ; 
  • Anàlisis energètic : CYPETHERM HE Plus ; CYPETHERM Improvements Plus ; Estudi de rehabilitació energètica d'edificis ; CYPETHERM LOADS
  • Gestió i documentació: Arquímedes + Generador de preus. Obra nova i  Rehabilitació ; Cypedoc. Llibre de l'edifici (inclou Manual d'ús i  manteniment de l'edifici ; Manteniment decennal ; Open BIM Quantities​
Paquet CYPE Rehabilitació Avançat + 1 any de Contracte de millores

  • CYPE Rehabilitació Bàsic:  Generador de plecs de condicions​ ; Open BIM Accessibility ;  Open BIM Memòries CTE ; CTE Detalls constructius. Rehabilitació energètica
  • Estructures: CYPECAD LT30 + CYPE 2D
  • Instalacions de l'edifici i compliment del CTE : CYPECAD MEP  ; CYPESOUND CTE ; CYPEDOC CTE HS1/HS2/HS3 ; CYPEPLUMBING Water/Sanitary Systems ; CYPELUX CTE ; CYPEFIRE CTE ; CYPEDOC CTE HS 6 ; CYPECAD LT30:
Amb aquesta promoció gaudireu d'un 30%  de descompte en la compra del seu programari

Aquestes ofertes estan disponibles fins al 31 de desembre de 2022​​

Recordeu que també disposeu de l'opció de préstec de llicències del programari de CYPE des del Centre de Documentació del CAATEEB.