3/3/2020
Fitxes justificatives

 Fitxes justificatives del CTE

L'Àrea Tècnica del CAATEEB publica  fitxes justificatives del Codi tècnic que els tècnics podrán utilizar per donar compliment a les seves intervencions

L'Àrea tècnica del CAATEEB posa a disposició dels seus col·legiats i col·legiades, les fitxes justificatives del Codi tècnic de l'edificació. 

Aquestes Fitxes són d'utilitat per justificar les exigències bàsiques obligatòries de seguretat, funcionalitat i habitabilitat mitjançant l'aplicació de les solucions constructives i/o els mètodes de verificació dels Documents Bàsics.

A la pàgina trobareu fitxes relacionades amb:

  • Fitxes justificatives CTE DB SI - seguretat en cas d'incendi
  • Fitxes justificatives del CTE DB SUA - seguretat d'ús i accessibilitat
  • Fitxes justificatives del CTE DB HE - estalvi d'energia
  • Fitxa justificativa CTE DB HR - protecció davant el soroll
  • Fitxes justificatives del CTE DB HS - salubritat
  • Instrucció del formigó estructural