4/5/2021
CTE

 Publicat el segon exemple pràctic de la Guia d'aplicació del CTE DB HE

Aquest cas pràctic fa referència als habitatges unifamiliars adossats. També s'actualitza la versió primer que es va publicar l'octubre de 2020

​El nou document publicat, Exemples II​, consisteix en un habitatge unifamiliar adossat formant filera, de 7 unitats. L'habitatge analitzat és un dels intermedis, per tal d'aprofitar com a exemple la varietat de contactes que es produeixen en els seus tancaments i particions.

El passat mes d'octubre es va publicar a la pàgina del CTE un document titulat Guía de aplicación DB HE 2019. Aquest document recull una sèrie d'exemples pràctics que mostren l'aplicació del DB-HE seguint l'ordre que requereix l'elaboració d'un projecte d'edificació, presentant les casuístiques més habituals i mostrant diferents usos edificatoris. Aquesta guia s'ha realitzat sota la supervisió de la Direcció General d'Agenda Urbana i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Es tracta d'una guia d'exemples d'aplicació pràctica del DB HE 2019, sobre casos concrets atenent les seves particularitats i possibles variants. Pretén ser un document d'ajuda, tant en l'elaboració de la informació prèvia necessària, com en la seva interpretació i la comparació i aplicació dels valors de referència i indicadors.

També s'ha actualitzat la versió del document, Exemples I, que incorpora novetats en l'apartat HE4, sobre la contribució mínima d'energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària.

Podeu consultar la guia i d'altres recursos relacionats amb el CTE a l'apartat d'Eines per al compliment del CTE