15/11/2021
CTE

 Publicat el tercer exemple pràctic de la Guia d'aplicació del CTE DB HE

Aquest cas pràctic fa referència als habitatges col·lectius en altura

​​El nou document publicat, Exemples III​​, es centra en l'habitatge col·lectiu en altura i es conclou el capítol dedicat a l'edificació residencial.

El model que es desenvolupa en aquest lliurament de la Guia d'aplicació i Exemples consisteix en un edifici en altura d'habitatge multifamiliar. L'edifici analitzat compon amb altres tres una estructura tancada amb pati interior.  El conjunt consta de 84 habitatges, 4 d'ells totalment accessibles. L'edifici estudiat es correspon amb el costat curt oest  i consta de 18 habitatges, dos d'ells accessibles. Quant a la resta d'usos previstos, es contemplen locals comercials en planta baixa i garatge aparcament i trasters en planta soterrani, on a més s'allotgen diferents espais​ tècnics.

A l'octubre de 2020 es va publicar a la pàgina del CTE, un document titulat Guía de aplicación DB HE 2019. Aquest document recull una sèrie d'exemples pràctics que mostren l'aplicació del DB-HE seguint l'ordre que requereix l'elaboració d'un projecte d'edificació, presentant les casuístiques més habituals i mostrant diferents usos edificatoris. Aquesta guia s'ha realitzat sota la supervisió de la Direcció General d'Agenda Urbana i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Es tracta d'una guia d'exemples d'aplicació pràctica del DB HE 2019, sobre casos concrets atenent les seves particularitats i possibles variants. Pretén ser un document d'ajuda, tant en l'elaboració de la informació prèvia necessària, com en la seva interpretació i la comparació i aplicació dels valors de referència i indicadors.

Podeu consultar la guia i d'altres recursos relacionats amb el CTE a l'apartat d'Eines per al co​mpliment del CTE​.