23/7/2021
Guia

 Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

Aquesta guia vol ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública

La Comissió Construïm el Futur de l’ITeC​,  de la qual el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació (CAATEEB) en forma part, ha desenvolupat la “Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública”.  Aquesta vol ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública. Segueix un camí paral·lel al necessari per endegar una licitació, i estableix una relació entre el client i els proveïdors (adjudicador i adjudicataris en termes ISO 19650). Aporta una visió de cicle de vida dels actius que va des de la planificació fins al final de vida, passant pel disseny, la construcció i l’operació i manteniment.

La Guia de licitació pública se centra fonamentalment en:
  • ​Ajudar al licitador a elaborar plecs de licitació amb requisits BIM que permetin assolir les seves expectatives.
  • Promoure bones pràctiques en els processos de licitació i en la definició dels requisits dels lliurables resultants de la prestació del servei.
Aquesta guia descarta l’opció de proveir al lector d’una plantilla que permeti el seu ús directe. El que pretén és ajudar a entendre com compondre un document de licitació coneixent el contingut i les conseqüències que implica cadascuna de les seves parts. 

El seu contingut comença a implementar criteris establerts per la sèrie de normes ISO 19650, fonamentals en l’intercanvi d’informació que suposa la utilització del BIM. 

A partir del seu ús i dels suggeriments que es rebin, es podrà publicar futures revisions del document per a donar resposta a les inquietuds que es plantegin. Poden adreçar-se comentaris a: construimelfutur@itec.cat​