22/3/2021
Centre de Documentació CAATEEB

 Guia temàtica de reutilització d'aigües en edificis

Guia temàtica de recursos digitals i en paper sobre la reutilització de les aigües grises i pluvials en els edificis
​​​​​​​​El número 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides fa referència a l'aigua i al sanejament. I més concretament a garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament per a totes les persones.

Davant l'emergència climàtica i la reducció de recursos naturals, cal actuar i està al nostre abast millorar les instal·lacions dels edificis per tal d'estalviar en aigua i contribuir a aportar solucions per salvar el planeta.

Des del Centre de Documentació del CAATEEB i, amb motiu del dia Mundial de l'aigua,  us oferim una guia temàtica amb tot un seguit de recursos digitals i en paper sobre la reutilització de les aigües grises i pluvials en els edificis que us ajudaran en les vostres intervencions.

Bona lectura!

#diamundialaigua #water2me #worldwaterday #CAATEEBAigua2021​


Llibres
 
Reutilización y aprovechamiento de aguas grises y pluviales en edificios​

Aquest llibre reuneix en un sol volum les ​característiques de les instal·lacions per a la reutilització de les aigües grises, d'una banda, i l'aprofitament de l'aigua de pluja de l'altra, en l'àmbit de l'edificació.

Manuals i guies digitals​
 
Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions d'aigua calenta sanitària

El Manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d’afrontar la tasca de valorar i dictaminar sobre l’estat actual d’una instal·lació de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d’aigua sanitària, per a proposar-ne la intervenció que sigui més adient en cada cas​.

 
El Jardí que no malbarata l'aigua : consells pràctics per a un bon ús de l'aigua de reg en el jardí

Publicació concebuda perquè sigui d'utilitat per a totes aquelles persones que tenen sota la seva responsabilitat un espai enjardinat, que participen en la gestió de la ciutat i en el disseny, la construcció o el manteniment d'un jardí, petit o gran, privat o públic. A tots ells es vol encoratjar a fomentar el canvi de model de concepció i de gestió de jardins, especialment en tot allò que comporta l'ús de l'aigua.

 
Guía Técnica de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios

Guia on es vol donar a conèixer les solucions i tecnologies més adequa​des en la gestió de les aigües pluvials i les bones pràctiques associades, amb la finalitat de promoure el bon disseny, instal·lació i manteniment de les instal·lacions d'aprofitament d'aigües pluvials. ​

Guies i llibres digitals
 
Guía para la aplicación del R.D. 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas

Defineix el sistema de responsabilitats, s'exposen els aspectes clau del Reial Decret de reutilització, s'analitzen les relacions amb altres normes, es contesten preguntes freqüents, es presenten prescripcions tècniques bàsiques per a un sistema de reutilització i s'indiquen diferents normes d'ús de l'aigua regenerada que, al costat d'un glossari de terminologia relativa a la reutilització d'aigües regenerades, faciliten l'aplicació del Reial Decret de reutilització.​

Guies digitals
 
Guía Técnica de recomendaciones para el reciclaje de aguas grises en edificios

​El present document pretén facilitar informació tècnica sobre la gestió i el reciclatge de les aigües grises. Informa sobre aspectes com els components, el disseny, la instal·lació, el control, el manteniment i l'ús dels sistemes de reciclatge d'aigües grises per a tot tipus d'edificacions, construccions noves i rehabilitacions d'edificis.

 
Water reuse within a circular economy context

Aquesta segona publicació de la sèrie UNESCO i-WSSM Global Water Security Issues està dedicada a la reutilització d'aigua dins del context de l'economia circular.

 
Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación

Document pràctic per a la selecció dels sistemes d'estalvi d'aigua més adequats a cada tipologia edificatòria.

Guies i TFG digitals
 
Guia de terrats vius i cobertes verdes

Aquesta guia vol ser un instrument per la revalorització de les cobertes i terrats dels edificis de la ciutat promovent els usos mediambientals, energètics i comunitaris.

Articles de revista
 
Sistemes d’Estalvi d’aigua en els edificis

Article i vídeo de l’Agenda de la Construcció Sostenible que ajuda a plantejar-se reduir el seu consum i la possible utilització de l’aigua de pluja o la reutilització de les aigües grises.​

 
Recollida i aprofitament d'aigües pluvials en edificis urbans mitjançant la instal·lació de zones enjardinades

El present treball té com a objectiu estudiar la implantació d’una instal·lació de reaprofitament d’aigües pluvials per a cobrir el consum de les cisternes dels vàters d’un edifici en combinació amb la implantació d’una coberta enjardinada de tipus semi-intensiu​.

 
Water and energy savings from greywater reuse: a modelling scheme using disaggregated consumption data

L'objectiu de l’article és investigar l'impacte del disseny hidràulic i el rendiment d’un sistema de tractament i reutilització d’aigües grises en estalvi d’aigua i energia.​

Articles de revista
 
Depuración y reutilización de aguas en España

En el treball es posa de manifest com la depuració i reutilització van lligades, ja que la reutilització d'aigües residuals està associada a una regeneració prèvia, i són dues eines essencials del model ambiental de l'aigua.

Articles de revista​
 
Instalaciones centralizadas para la reutilización del agua en los edificios

Article on s’exposen les instal·lacions centralitzades per a la reutilització d'aigua en els edificis​.​

 
Tratamiento de aguas residuales (parte 3)

Article on s'explica la necessitat de realitzar una política ecològica d'ús d'aigua a la nostra llar, de manera que les aigües residuals constituïssin un valuós recurs que poguéssim reutilitzar.

 
Recuperación de calor en instalaciones de evacuación de aguas residuales y grises en edificios

Aquest article tracta sobre aprofitar el calor que mantenen les aigües residuals, majoritàriament aigües grises, en ser evacuades des d'aparells sanitaris com lavabos, banyeres, dutxes i també des de rentaplats, rentadores i/o piques​. ​​