15/6/2022
BOE

 Publicada al BOE la Llei de qualitat de l'arquitectura estatal

Aquesta Llei té per objecte protegir, fomentar i difondre la qualitat de l'arquitectura com a bé d'interès general

​​​S'ha publicat al BOE la Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l'arquitectura, que entra en vigor el 16 de juny de 2022. La Llei és d’àmbit estatal i té com a antecedent la Llei de l’arquitectura catalana, aprovada i vigent des de 2017.

L’objecte de la Llei és protegir, fomentar i difondre la qualitat de l’arquitectura, declarant-la com a bé d’interès general per la seva contribució a la creació de la identitat cultural, a la qualitat de vida, al benestar, cohesió i inclusió socials, per la seva vinculació amb la protecció de la seguretat i salut de la ciutadania, per la seva rellevància per mitigar els efectes del canvi climàtic i per adaptar-s’hi, així com per la seva transcendència econòmica.

La Llei concep l’arquitectura com l'art i la tècnica d'idear, dissenyar, projectar, construir, rehabilitar, transformar i conservar edificis i espais públics per al desenvolupament de les activitats humanes, i la considera una activitat multidisciplinaria, com un resultat col·lectiu i coordinat dels professionals que intervenen, respectant-se les funcions i atribucions respectives.

Es tracta d’una legislació més aviat de principis (que no incideix en l’ordenació de l’edificació ni en la normativa tècnica aplicable), amb la finalitat de protegir i conservar el patrimoni arquitectònic, potenciant el seu coneixement i difusió, a nivell nacional i internacional, i impulsant la investigació, la innovació, la digitalització i la industrialització del procés arquitectònic.
Tanmateix, sí que s’estableixen mesures determinades perquè l’Administració desenvolupi i apliqui polítiques per preservar, fomentar i divulgar la qualitat de l’arquitectura, exercint un paper exemplar, especialment quan promogui obres públiques, incentivant la rehabilitació del parc públic edificat. En aquest sentit, es creen dos òrgans, el Consell de Qualitat de l'Arquitectura i la Casa de l'Arquitectura, que orientaran l'actuació dels poders públics cap a aquesta necessària qualitat.

El Consell de Qualitat de l'Arquitectura es constituirà com a un òrgan consultiu de l’Administració estatal, i com a plataforma d'intercanvi de coneixement, assessorament i participació en les matèries relacionades amb els continguts d'aquesta Llei, com promoure l'adopció de mesures de caràcter general per a la millora de la qualitat de l'arquitectura, o modificar les ja existents, així com elaborar i difondre models de plecs i altres documents de caràcter orientatiu en l’àmbit de la contractació pública dels serveis i les obres.

Per una altra banda, la Casa de l'Arquitectura es defineix com un museu de titularitat estatal, amb vocació de convertir-se en un referent nacional i internacional per a la divulgació de l’arquitectura.

Finalment, s’introdueixen algunes modificacions puntuals de la legislació sobre contractació pública.

Des del CAATEEB i des del Consell català s’ha participat activament en l’elaboració de la Llei, a partir de l’experiència en el procés d’aprovació de la Llei de l’arquitectura catalana, canalitzant les propostes a través del CGATE. En especial, s’ha treballat perquè s’inclogués en la nova legislació -com així ha estat- la concepció global i pluridisciplinaria de l’arquitectura de qualitat, i la incorporació de noves tecnologies i metodologies en el procés arquitectònic, entre altres aportacions.​​​​​