20/9/2022
Llibre de l'edifici

 El Llibre de l’Edifici de les “Next Generation”

Amb l’objectiu de facilitar la formalització del Llibre de l’Edifici existent, el Cateb ha implantat una ampliació de la seva aplicació informàtica web per a poder sol·licitar les ajudes dels Fons Next Generation

​​​La formalització del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació, és un requisit obligatori del programa d’ajuts de les actuacions de rehabilitació en l'àmbit d’edifici dels Fons Next Generation. Tant si se sol·liciten les ajudes per aquest programa com si es fa pel programa d'ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, els honoraris tècnics queden inclosos en la quantia de les ajudes pel que esdevé una eina molt necessària en la primera fase de la rehabilitació energètica que pretén descarbonitzar el parc d’edificis residencials del nostre país.

La nova aplicació informàtica, disponible des del 30 de maig de 2022, permet elaborar un Llibre que conté, de manera detallada, els aspectes relacionats a l’annex I del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es refereix a la següent informació:

a) Bloc I:

 1. ​Característiques constructives de l'edifici, el seu estat de conservació i manteniment i les deficiències constructives funcionals, de seguretat i d'habitabilitat observades.
 2. El comportament energètic de l'edifici, mitjançant el Certificat d'Eficiència Energètica, signat pel tècnic competent.
 3. Les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,

b) Bloc II:

 1. ​El diagnòstic del potencial de millora de les prestacions de l'edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE, i
 2. Un Pla d'actuacions per a la renovació de l'edifici que permeti aconseguir el seu òptim nivell de millora, mitjançant una intervenció, si escau, per fases prioritzada i valorada econòmicament.

Aquest pla d'actuacions inclou específicament mesures o conjunts de mesures que permeten assolir un estalvi de consum d'energia primària no renovable superior al 30% indicant l'estalvi estimat en cada cas.

D’aquesta manera l’aplicació s’adapta tant als requisits autonòmics de Catalunya, que es regulen segons el Decret 67/2015, de 5 de maig, que regula l’obligatorietat d’elaborar el Llibre de l’Edifici un cop realitzada la Inspecció Tècnica de l’Edifici, com als estatals en cas que s’estigui preparant la documentació per demanar els ajuts dels fons europeus Next Generation.

A més, l’aplicació informàtica s’adapta a cada una de les normatives autonòmiques específiques de totes aquelles Comunitats Autonòmiques d’aquells col·legis professionals de l’arquitectura tècnica que tinguin conveni amb el Cateb per oferir als seus col·legiats un preu avantatjós per a la utilització de l’eina.

Avantatges d’utilitzar l’aplicació web del Llibre de l’Edifici:

 • ​És una eina de gestió integral de l’edifici que inclou la possibilitat de programar el manteniment de l’edifici a llarg termini.
 • S’adapta a les normatives específiques de les comunitats autònomes d’Espanya amb col·legis professionals d’arquitectura tècnica en conveni amb el Cateb.
 • Estalvia temps amb les fitxes de camp que inclou per facilitar les visites als edificis.
 • Estalvia temps amb les fitxes de control normatiu incloses que simplifiquen la supervisió del CTE.
 • És sostenible amb el medi ambient, ja que és una eina digital.
 • És intuïtiu, no cal una formació específica per poder-lo usar.
 • No té una limitació temporal d’utilització, es pot entrar tantes vegades com es vulgui.  
 • Documentació desada al servidor, així sempre la tindràs disponible.
 • S’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu en qualsevol moment.

Quin cost té?

El cost de cada Llibre s’informa en el moment de la compra.

Preu general: 60,50 € (50 € + iva)
Preu col·legis amb conveni*: 42,96 € (35,50 € + iva)

*Els col·legis en conveni a la data de publicació d'aquest ​​​​article són:

 • Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB)
 • Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT)
 • Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca (COAAT Mallorca)​
 • Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca (COAAT Menorca)
 • Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona (CAATEE Girona)
 • Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida (CATL​​​​)
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre (CAATEETE)​

Als col·legiats del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona que visin el Llibre de l’Edifici, se’ls retornarà l’import pagat per la compra del Llibre de l’edifici. El cost del visat serà gratuït, per a l’arquitecte tècnic col·legiat que hagi visat un informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE)​ o una direcció d’execució de l’obra en el mateix edifici. En cas contrari el cost del visat serà de 27,30 € + IVA​

Accedeix a l’eina web del Llibre de l’Edifici