7/9/2021
INSST

 Nous recursos per als treballs amb amiant

Publicada la NTP 1159 “Amianto: Determinación de fibras en aire. Volumen de muestreo” i cartell pràctic per a complimentar l’Annex IV del RD 396/2006

​​​L’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicat la NTP 1159 “Amianto: Determinación de fibras en aire. Volumen de muestreo”  amb l’objectiu de millorar la fiabilitat de les determinacions de fibres d’amiant a l’aire a partir d’exemples que ajudin, a analistes i tècnics de prevenció, a clarificar conceptes relatius a la medició (presa de mostra i anàlisis) de fibres d’amiant en l’aire i subratllar la importància que, per la mesura de la concentració de fibres en l’aire, té la relació existent entre el volum de mostreig i l’interval d’aplicació del mètode, tot això tenint en compte que una mostra es considera adequada si la quantitat de fibres en el filtre permet un recompte amb una precisió coneguda.

Recordem que les NTP’s (Notes Tècniques de Prevenció) són guies de bones pràctiques i que les seves indicacions no són obligatòries excepte que estiguin recollides en una disposició normativa vigent.


Per altra banda, l’INSST ha elaborat un document pràctic que inclou recomanacions específiques per a complimentar les dades de l’avaluació de l’exposició en treballs amb amiant​ (Annex IV del RD 396/2006) després que el Grup de Treball d’Amiant de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) poses de manifest la necessitat d’establir uns criteris harmonitzats a l’hora de complimentar la fitxa. 

Eines i recursos

Si voleu ampliar informació sobre seguretat i salut en el procés de desamiantatge a les obres de rehabilitació, teniu a disposició el vídeo de l'​última jornada realitzada al mes de juny al CAATEEB i l'apartat específic d'amiant a la pàgina web del CAATEEB.