17/9/2020
CTE

 Aplicació obligatòria de la modificació del CTE

A partir del 24 de setembre és d'aplicació obligatòria el Reial Decret 732/2019 de modificació del Codi tècnic de l'edificació (CTE)

El 28 de desembre de 2019 va entrar en vigor el Real Decreto 732/2019, de 20 de desembre, pel que es modifica el Codi Tècnic de l'edificació,  aprovat pel Real Decreto 314/2006, de 17 de març.

Com us vam informar el passat 23 de març i, amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 es van suspendre els terminis d'aplicació de la modificació, per acabar amb el dia 24 de setembre com el dia d'aplicació obligatòria.

Amb aquesta modificació del Codi Tècnic de l'Edificació, ens adaptem a la Directiva europea en termes d'eficiència  energètica dels edificis. Recull, entre altres qüestions,  el nou redactat del "Document Bàsic d'Estalvi d'Energia" (DB-HE),  la nova secció del "Document Bàsic de Salubritat" (DB-HS) dedicada a la protecció dels edificis i l'exposició al gas radó, i la modificació i ampliació del "Document Bàsic de protecció contra incendis" (DB-SI) en l'apartat de propagació exterior en façanes i mitgeres.

Per aprofundir en els canvis més rellevants del CTE us facilitem diversos recursos que us ajudaran a adquirir coneixements en el tema:

Eines pel compliment del CTE

S'ha actualitzat la pàgina d'eines pel compliment del CTE afegint recursos recentment publicats com són Conceptes bàsics de la modificació del CTE aprovada pel Reial Decret 732/2019 i la nova guia d'aplicació DB HE 2019 publicada per facilitar l'aplicació del nou DB-HE.

Apunts tècnics del CAATEEB

S'han publicat tres apunts tècnics, un per cada document bàsic modificat, explicant les novetats i el que cal tenir en compte per justificar la normativa.

Apunt tècnic número 10 - Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE 2019 (CTE.01)

En aquest “Apunt Tècnic”, es fa un resum dels aspectes més importants de l’actualització del document bàsic d’Estalvi d’Energia (2019).
Apunt tècnic número 11 - Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI 2019 (CTE.02)

L’actualització parcial del DB SI, estableix unes modificacions en la classe de reacció al foc dels materials que formen la façana, per poder limitar la propagació del foc en l’exterior de l’edifici, així com en temes de normes UNE i resistència en elements estructurals secundaris.
Apunt tècnic número 12 - Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019 (CTE.03)

En aquest “Apunt Tècnic”, es fa un resum dels aspectes més importants de la nova exigència de Salubritat en el CTE, sobre la protección enfront de l’exposició al radó i l’actualització del DB HS (2019).

Vídeos i webinars del CAATEEB

Teniu disponibles els vídeos de les sessions informatives i els webinars que hem fet sobre aquest canvi normatiu. També teniu disponibles les presentacions dels ponents.

Blog de l'Informatiu del CAATEEB