12/7/2021
FAQS

 Preguntes freqüents sobre habitabilitat

Recull de preguntes freqüents sobre habitabilitat efectuades a l'àrea tècnica del CAATEEB

​L'àrea tècnica del CAATEEB, amb la seva voluntat de transmetre el seu coneixent amb els professionals de l'arquitectura tècnica, ha començat a actualitzar l'apartat de preguntes freqüents disponible a la pàgina web del CAATTEB​.

El primer tema actualitzat és el d'habitabilitat que és un dels temes freqüents que més consultes rebem a l'àrea tècnica. Aquí trobareu preguntes  sobre l'habitabilitat i el decret 141/2012. Un cop seleccionat el tema trobareu les següents 21 preguntes freqüents:

​01- Què és l'habitabilitat?
02- Què és la cèdula d'habitabilitat?
03- Quina finalitat té la cèdula d'habitabilitat?
04- Quins tipus de cèdula d'habitabilitat hi ha?
05- Quina és la vigència de la cèdula d'habitabilitat?
06- Quines vigències tenen les cèdules d'habitabilitat i qualificacions definitives, d'acord amb la data d'atorgament o de concessió respectivament?
07- Hi ha algun cercador de cèdules d'habitabilitat?
08- Quins són els annexos que regulen les qüestions tècniques en funció de les tipologies d'habitatges?
09- Com es redacta el certificat d'habitabilitat de l'habitatge usat abans i després de l'11/08/1984?
10- Com es calcula l'ocupació (llindar màxim d'ocupació dels habitatges)?
11- Com es pot determinar l'antiguitat de l'habitatge?
12- Com es determina el mesurament de la línia de façana?
13- Com es determina la façana mínima en habitatges procedents de canvi d'ús?
14- Què són les vistes o llums directes?
15- Què s'entén per cambra higiènica segons l'annex 2 del Decret 141/2012?
16- Quina és la superfície mínima en els habitatges anteriors a l'11/08/1984?
17- Com es computa la superfície útil d'un habitatge anterior a 11/08/1984?
18- Que s'entén per peça?
19- Què s'entén per habitació segons l'annex 2 del Decret 141/2012?
20- Com es pot exonerar la cèdula d'habitabilitat?
21- On puc trobar la fitxa estadística d'habitatges?

Estem treballant amb noves preguntes freqüents que us ajudin en el vostre exercici​ professional.​