21/9/2021
Bioeconomia

 Publicada l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030

El Govern aprova i publica l'Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030

​S'ha publicat al DOGC l'Acord GOV/141/2021, de 14 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030

El sector de la bioeconomia cobreix tots els sectors i sistemes que depenen de recursos biològics (animals, plantes, microorganismes i biomassa derivada, incloent residus orgànics), les seves funcions i els seus principis.

​L'objectiu general de l'estratègia és promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables.

A partir de l'objectiu general esmentat, i seguint aquests criteris, l'estratègia s'estructura en 7 objectius operatius:

  1. ​Millorar l'aprofitament de la biomassa de Catalunya mitjançant la caracterització, quantificació, optimització de la gestió i distribució.
  2. Desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular arreu del territori, amb especial atenció al primer sector.
  3. Fomentar l'ús i consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials al mercat.
  4. Promoure els paisatges agroforestals resilients i la provisió de serveis ecosistèmics en el context de la bioeconomia circular catalana.
  5. Situar el coneixement com a motor de la bioeconomia circular.
  6. Enfortir el rol de l'Administració i adaptar el marc normatiu i legal de manera que afavoreixi la bioeconomiacircular a Catalunya.
  7. Preparar la societat catalana per al canvi cap a la bioeconomia circular.

El CAATEEB està col·laborant en aconseguir que aquesta Estratègia assoleixi plenament el seu principal objectiu, que és promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l’economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables

Podeu consultar més informació sobre l'estratègia a la pàgina web de l'Oficina de la Bioeconomia