26/10/2021
Valoracions

 Es crea TEGoVA Espanya per a facilitar que els arquitectes tècnics puguin taxar edificis de manera independent

El CGATE, el CSCAE, la UAPFE i AEVIU subscriuen el conveni de representació que crea l'entitat

​​​​El Consell General de l'Arquitectura Tècnica (CGATE), el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE), la Unió d'Arquitectes Perits i Forenses d'Espanya (UAPFE) i l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU), com a membre de ple dret de The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA), grup Europeu d'Associacions de Valoració, han formalitzat la creació de TEGoVA Espanya mitjançant la signatura d'un conveni que, en el marc de la nova Llei de Crèdit Hipotecari, permetrà a arquitectes i arquitectes tècnics, com a professionals competents, exercir com a taxadors homologats de manera independent.

El conveni subscrit pretén recollir i conjuminar les opinions, necessitats i requeriments dels professionals i clients per a tenir una posició conjunta, prestar el millor servei possible a la societat i defensar els drets dels consumidors, representant i gestionant interessos professionals comuns a les entitats associades davant tota classe de persones, organismes i organitzacions públiques o privades, nacionals i internacionals, en l'àmbit de la valoració immobiliària i urbanística.

Es tracta d'una aposta ferma pel professional homologat i especialitzat en el camp de la valoració immobiliària, per la qual cosa és precisa la regulació a través d'un Reglament del Professional Homologat que està pendent de desenvolupament.

Per a les institucions que signen el conveni, aquest canvi necessari ha d'impulsar-se en el camp de la valoració reglada a Espanya per a superar l'actual sistema, circumscrit a empreses on -assenyalen- es limita el dret de decisió del consumidor.

Consideren que és el camí per a l'equiparació de la pràctica professional de la valoració immobiliària amb la qual es realitza en la resta dels Estats membres de la Unió Europea, facilitant la lliure circulació de professionals.

El nostre col·legiat i arquitecte tècnic Alberto Cabrera forma part de l'executiva de TEGOVA que la componen íntegrament: Silvia Cappelli, Krzysztof Grzesik (Chairman), Alberto Cabrera, Jean-Francois Drouets, Michael Reinberg, Paolo Barros Trindade, Konstantinos Pallis, Alexander Weber.