Actualitat de l'Àrea tècnica

Normativa i CTE

Aquest cas pràctic fa referència als habitatges unifamiliars adossats. També s'actualitza la versió primer que es va publicar l'octubre de 2020
Amb aquesta modificació es vol millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
La Comissió Interministerial per a la incorporació de la metodologia BIM en la licitació pública actualitza la pàgina web
El Govern vol impulsar el mercat de lloguer amb la regulació de l'allotjament amb espais comuns i l'actualització dels mòduls de l'habitatge protegit
A partir del 24 de setembre és d'aplicació obligatòria el Reial Decret 732/2019 de modificació del Codi tècnic de l'edificació (CTE)
L'Àrea Tècnica del CAATEEB publica fitxes justificatives del Codi tècnic que els tècnics podrán utilizar per donar compliment a les seves intervencions
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga s’amplia fins al 31 de desembre de 2022.

Publicacions, Guies, etc

Guia temàtica de recursos digitals i en paper sobre la reutilització de les aigües grises i pluvials en els edificis
L'objectiu de la guia és optimitzar els fons del Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis (PREE)
L'ICAEN ha publicat el tercer número de la col·lecció Recomanacions. Per fer-ho bé! titulada L'autoconsum fotovoltaic domèstic
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou document a l'abast sobre instal·lació d’ascensors en els edificis existents
El CAATEEB ha publicat un nou manual dins de la col·lecció 'Manuals d'energia'. Aquest nou volum tracta sobre l'aplicació 'Test energètic' desenvolupada pel Col·legi.
Publicada guia d'aplicació del DB-HE 2019 amb un exemple d'habitatge unifamiliar mínim.
Guia de solucions en edificis existents per la protecció davant el gas radó. Inclou fitxes amb exemples de casos reals
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert"
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual sobre cobertes amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics

Subvencions

Publicades subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021
Obert del termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà, amb subvencions per obres de naturalització i sostenibilitat i de la millora de la imatge exterior dels comerços.
Pla metropolità de rehabilitació de l'habitatge, subvencions i criteris tècnics
S'ha publicat la convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al foment de l'adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona
L'ICAEN publica una convocatòria de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)
S'han publicat al DOGC subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona