Actualitat de l'Àrea tècnica 

Normativa i CTE

16/01/18
S'ha publicat la nova ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics (OMREU) de Sabadell
10/01/18
Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.
25/10/17
L'ICAEN informa sobre el nou el nou sistema de revisió de certificats d'eficiència energética d'edificis
26/09/17
S'ha publicat al BOE de 26 de setembre, el VI conveni col·lectiu general de la construcció
13/07/17
S'ha publicat al DOGC la Llei d'arquitectura que entrarà en vigor el 2 d'agost de 2017
11/07/17
Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.
26/06/17
Publicades al BOE modificacions del CTE-DB-HE i el CTE DB-HS.
06/06/17
Publicada al BOE del 6 de juny, una modificació del reial decret sobre certificació energètica dels edificis
01/06/17
A partir de l'1 de juny , a la tarda, l'ICAEN publica una una nova versió del formulari del tràmit de certificació energètica d’edificis de Catalunya. Aquest nou formulari sèrà l'únic vàlid per tramitar.
29/05/17
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha posat en marxa una campanya adreçada als propietaris dels 68.000 edificis que van ser construïts abans de l’any 1960 i que ja fa mesos estan obligats a presentar la ITE, i encara no ho han fet.
16/05/17
Segons l'Ordenança de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, cal presentar els certificats de mesures d'aïllament acústic in situ abans de l'atorgament de la llicència de primera ocupació.
03/04/17
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga, que fins ara arribava al 31 de desembre de 2016, s’amplia fins al 31 de desembre de 2018.
27/02/17
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha portat a terme la implementació telemàtica de les tramitacions de les sol·licituds dels certificats d'aptitud de l'edifici.
10/01/17
Bombers de Barcelona ha actualitzat algunes de les fitxes de normativa de prevenció d'incendis que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08)

Publicacions, Guies, etc

19/04/18
L'Àrea tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat l’energia solar tèrmica amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
13/03/18
L'Àrea tècnica del CAATEEB ha publicat un manual de d'auditoria energética amb el que inicia una nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
02/03/18
El 6 de març de 2018 entren en servei les noves millores a la web del Llibre d’incidències en format web (Liweb)
12/02/18
Actualitzades les fitxes justificatives de residus d'acord amb el Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya
11/01/18
El CAATEEB ha publicat un nou manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de elèctriques i enllumenat
15/12/17
Document voluntari d'ajuda amb recomanacions per a la inspecció tècnica de la instal·lació elèctrica dels elements comuns d’edificis d’habitatges. Recomanacions per a la classificació de les deficiències identificades en una inspecció visual de la ITE
11/12/17
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat el tercer volum del document a l'abast sobre malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció
17/11/17
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un document a l'abast sobre dubtes freqüents en la certificació energètica
08/11/17
Nou manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d’aigua sanitària
28/03/17
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha actualitzat la versió de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC)
23/05/16
Conveni entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería i el CAATEEB per a la utilització del programa “GENERADOR DE ARCHIVOS G.M.L de forma gratuïta
14/12/14
Sèrie de documents sobre l’aplicació del CTE a edificis D’ÚS RESIDENCIAL: HABITATGE (DAV), corresponents als Documents Bàsics.
14/12/14
A la venda llibre sobre la gestió de la qualitat a l'arquitectura tècnica

Subvencions

03/01/18
S'han publicat al BOE una convocatòria de subvencions per millorar la rehabilitació energètica en els edificis
27/10/17
Publicades al DOGC ajudes per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona
03/04/17
L’exempció serà total en el certificats amb qualificació energètica A i del 50% en qualificació energètica B.

Tècnica i professió

26/03/18
El Programa de Declaracions Ambientals de Productes de la construcció DAPconstrucción® s’ha auditat com a Programa Operador en l’associació internacional ECO Platform.
04/10/17
L'àrea tècnica i l'assessoria jurídica us informem sobre la importància de la comprovació de les dades en els vostres informes i certificats
25/07/17
El Col·legi busca la implicació de tots els seus col·legiats en l’elaboració del Pla Clima animant-vos a participar en un procés de coproducció per recollir les aportacions dels qui vulguin contribuir-hi.