Actualitat de l'Àrea tècnica 

Normativa i CTE

26/03/20
Publicada al BOE modificació del CTE que afecta al DB-HE, DB-HS i DB-SI. Incorpora noves exigències de protecció del gas radó en els edificis i actualitza referències de normatives en alguns documents bàsics del CTE
03/03/20
L'Àrea Tècnica del CAATEEB publica fitxes justificatives del Codi tècnic que els tècnics podrán utilizar per donar compliment a les seves intervencions
04/02/20
Bombers de Barcelona ha actualitzat i publicat noves fitxes de prevenció contra incendis
10/01/20
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga s’amplia fins al 31 de desembre de 2022.
03/09/19
Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.
18/07/19
Publicada guia tècnica sobre el criteri que cal tenir en compte al dotar de serveis sanitaris en els establiments de restauració

Publicacions, Guies, etc

25/03/20
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual sobre cobertes amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
04/02/20
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat a les façanes amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
20/01/20
El CAATEEB ha publicat un informe sota el títol “Informe del mantenimiento del parque edificado residencial en España”
14/01/20
El CAATEEB posa a l'abast de tots els col·legiats l'actualització del test energètic
24/12/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "càrrega de foc"
23/12/19
El CAATEEB posa a disposició dels col·legiats accés gratuït, fins a l'abril de 2020, a quatre apps de Camilion de software i d'autocad
10/12/19
El CAATEEB posa a l'abast de tots els col·legiats dues noves aplicacions web per tal de facilitar l'exercici professional.
29/11/19
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral publica l'informe "la sinistralitat a Catalunya 2018" on fa un anàlisi anual per orientar i definir actuacions per reduir la sinistralitat laboral
15/10/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta"
14/10/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Instal·lacions en edificis. Subministrament d'aigua"
22/07/19
El CAATEEB ha fet un conveni amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona per utilitzar el programa.
16/07/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó"
14/05/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el tercer Apunt Tècnic. Aquesta vegada informem sobre les instal·lacions en edificis, habitatges i el seu subministrament en baixa tensió
18/03/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el segon apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer"
05/02/19
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat l’energia solar fotovoltaica amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
04/02/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el primer apunt tècnic titulat "Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes"
22/01/19
Publicada la segona fitxa de seguretat i salut amb informació pels coordinadors de seguretat sobre la documentació que ha d'estar a l'obra

Subvencions

17/02/20
S’han publicat al DOGC els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per a l'any 2020.
30/12/19
S'han publicat al DOGC subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona
22/01/19
Publicades al BOP ajudes per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona