14/9/2021
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

  Ajuts a la rehabilitació d'habitatges per incorporar a la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona 2021

Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges per incorporar a la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona per a l'any 2021

​​
Publicada al DOGC del 29 de juliol de 2021, l'anunci  sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona per a l'any 2021 (ref. BDNS 574939).

​Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 21 de desembre de 2020 i per la normativa general de subvencions i es concedeixen per concurrència no competitiva.

Pressupost disponible:  3.300.000€

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Propietàries d'un habitatge del mercat lliure que posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona

Terminis:    El termini s'obre el 30 de juliol i finalitza 30 de novembre  de 2021

 

Accions subvencionables

Entre les actuacions subvencionables tenim:

  1. ​Obtenció de l'Habitabilitat
  2. Adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge i millora de l'habitabilitat
  3. Adaptació de la mobilitat interior de l'habitatge
  4. Millores energètiques i sostenibilitat

Per consultar formularis i altra documentació relacionada ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona