4/5/2020
Apunts tècnics

 Publicat un nou Apunt Tècnic sobre Instal·lacions de gas natural

L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic  titulat "Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert"

L’àrea tècnica del CAATEEB continua amb la publicació de la nova col·lecció de documents anomenats Apunts Tècnics. Aquests pretenen ser una eina d’ajuda als col·legiats en la seva tasca professional per a la justificació i l’aplicació de la normativa vigent.

L'àrea tècnica del CAATEEB publica el vuitè apunt tècnic titulat  "GN 08.Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert" .

En aquest apunt s’expliquen els diferents conceptes bàsics de les instal·lacions de gas natural, així com el disseny de la instal·lació de subministrament i dels aparells de circuit obert sense conducte

Consulteu tots els apunts tècnics disponibles.