16/6/2017

 Servei d'assistència en cas d'accident a l'obra

El CAATEEB posa a diposició dels seus col·legiats aquest servei que permet acompanyar i donar suport i l’assessorament jurídic, tècnic i administratiu al col·legiat, durant tot el procés relacionat amb l’accident.

Perquè un accident a l’obra és una situació que, malgrat haver fet la millor prevenció, pot donar-se en qualsevol moment, el CAATEEB posa a diposició dels seus col·legiats aquest  servei, gratuït en la major part dels casos, que permet acompanyar i donar suport i l’assessorament jurídic, tècnic i administratiu al col·legiat, durant tot el procés relacionat amb l’accident.  

El servei ofereix tres possibilitats compatibles:  

  1.  Assistència d’urgència (assessorament quan fa poc que s'ha produït l'accident i ja es disposa d’una informació inicial)
  2.  Orientació i assessorament (en els dies següents a l’accident)
  3. Assessorament en el procés (quan el col·legiat ha rebut una demanda judicial)

 El servei es presta en el CAATEEB per via telefònica en horari laboral de dilluns a dijous de 9h a 17h. i divendres de 9h a 15 h.   

 Més informació del servei

ASSISTÈNCIA AL COL·LEGIAT EN CAS D’ACCIDENT A L’OBRA
Telèfon directe: 93 393 37 37
e-mail: accidentobra@apabcn.cat